FCE (Cambridge English First)

FCE (Cambridge English First) Hakkında Bilgiler

FCE Sınavı, İngilizce öğrenmek amacıyla dil becerilerini ve kelime hanzelerini en üst seviyeye çıkarmak isteyen uluslararası öğrenciler için tasarlanmıştır. Cambridge English First Sınavı, 133 ülkede 20.000’den fazla eğitim kurumu, şirket ve hükümet departmanı tarafından, İngilizce öğrenmede üst düzey başarı olarak kabul edilmektedir.

B2 First Certificate in English (FCE), lisansüstü dersleri incelemek, üst düzey araştırma projeleri hazırlamak, akademik seminerlere liderlik etmek ve uluslararası işletmede üst düzey yönetim ve yönetim kurulu düzeyinde etkin bir şekilde iletişim kurmak için kullanılmaktadır.

FCE Sınavı Nedir?

FCE, B2 First olarak da bilinen ve açılımı Cambridge English First olan Cambridge Assessment English’in düzenlediği upper intermediate seviyesinde bir İngilizce yeterlilik sınavıdır. FCE Sınavı Avrupa Dil Portfolyosu’nda B2 seviyesinde İngilizceye karşılık gelmektedir. Cambridge Assessment English, Cambridge Üniversitesi’nin bir kuruluşudur.

FCE Sınavında sorulan sorular gerçek dünya ile ilgili konuları temel almaktadır. B2 First sınavlarından nitekli puan alan öğrenciler iş ve okul hayatında profesyonel düzeyde iletişim kurabildiklerini belirten bir sertifika almaya hak kazanırlar. FCE sertifikası, İngiltere ve Avrupa’da ki birçok üniversitenin giriş şartlarında kabul görülmektedir.

Sınav Seviyesi Genel İngilizce Sınavları
A2 Key KET Sınavı
B1 Preliminary PET Sınavı
B2 First FCE Sınavı
C1 Advanced CAE Sınavı
C2 Proficiency CPE Sınavı
Sınav Seviyesi İş İngilizcesi Sınavları
B1 Preliminary BEC Sınavı
B2 Vantage BEC Sınavı
C1 Higher BEC Sınavı

FCE Sınavına Kimler Katılabilir?

B2 First Sınavına, yurtdışında üniversite eğitimi almak ve uluslararası şirketlerde çalışmak isteyen herkes katılabilmektedir. Cambridge English First sınavına, Cambridge English Preliminary (PET) seviyesinden sonra girilmesi tavsiye edilmektedir.

Cambridge English First (FCE), Avrupa’da birçok üniversite de giriş sınavı olarak kullanılmaktadır. FCE Sınavı İngilizce’ye odaklanan ve İngilizce becerilerini Avrupa Dilleri Ortak Çerçevesi (CEFR) B2 seviyesine yükseltmek isteyen öğrenciler tarafından kullanılmaktadır. B2 First İngilizce yeterlilik sınavından nitelikli puan almak, öğrencilerin uluslararası şirketlerde çalışmak ve yurtdışında eğitim almak için yeterli İngilizce bilgisine sahip olduğunu göstermektedir.

FCE Sınavına Nasıl Başvurulur?

B2 First sınavına girmek için, yetkili bir sınav merkezine doğrudan kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Dünya çapında 130 ülkede 2.700’ün üzerinde yetkili sınav merkezi bulunmaktadır. Tamamı Cambridge English Language Assessment tarafından denetlenmekte ve yüksek standartları karşılamaktadır.

Bulunduğunuz bölgedeki sınav merkezinden sınava nasıl kayıt yaptıracağınız, sınav tarihleri ve hazırlık kursları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

 1. Yetkili Sınav Merkezleri

  Yetkili Sınav Merkezleri

  • Adres Eğitim Merkezi
  • Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
  • Artı Dil Okulları
  • Bilkent Üniversitesi
  • British Council
  • British Side Educational Services
  • British Side İngilizce Dil Okulu
  • Dünya Eğitim Sınav Merkezi
  • Evrim Diller Okulu
  • İzmir Ekonomi Üniversitesi
  • Uluslararası Eğitim Enstitüsü

FCE Sınav Tarihleri

FCE Sınavı içerisindeki Okuma ve Yazma ve Dinleme sınavları aynı gün içerisinde yapılmaktadır. Ancak Konuşma sınavını her yetkili sınav merkezi kendi belirlediği tarihlerde yapmaktadır. B2 First sınavını her yetkili sınav merkezi vermemektedir ve tarihler arasında farklılıklar bulunabilir. B2 First Sınavına kayıt yaptırırken, sınav merkezinizden bilgisayar tabanlı sınavları seçebilirsiniz. Ancak her sınav merkezi, bilgisayar tabanlı sınav sunmuyor olabilir veya kağıt tabanlı sınavlarla bilgisayar tabanlı sınavlar arasında ücret ve sınav tarihlerinde farklılıklar olabilir.

FCE (Cambridge English B2 First) (Paper-based) 2024 Sınav Tarihleri

 • 2 Mart Cumartesi
 • 15 Mart Cumartesi
 • 20 Nisan Cumartesi
 • 18 Mayıs Cumartesi
 • 1 Haziran Cumartesi
 • 4 Haziran Salı
 • 15 Haziran Cumartesi
 • 25 Temmuz Perşembe
 • 22 Ağustos Perşembe
 • 5 Ekim Cumartesi
 • 9 Kasım Cumartesi
 • 26 Kasım Salı
 • 14 Aralık Cumartesi

FCE (Cambridge English B2 First) (Computer-based/Digital) 2024 Sınav Tarihleri

 • 13 Ocak Cumartesi
 • 23 Şubat Cuma
 • 24 Şubat Cumartesi
 • 15 Mart Cuma
 • 16 Mart Cumartesi

FCE Sınav Ücreti

Sınav tarihlerinin belirlenmesinin, onaylanmasının ve sınav merkezi ilgilisinin yönlendirmesi ile gerekli formların doldurulmasının ardından ücretin ödenmesi ve banka dekontunun sınav merkezine iletilmesi sonrasında kayıt işlemleri sınav merkezi tarafından gerçekleştirilecektir. B2 First Sınav ücretleri yetkili sınav merkezleri tarafından belirlenmektedir ve değişiklik gösterebilir.

FCE Sınavları

FCE Sınavı Nedir? Cambridge English First, dil becerisinin tüm alanlarında kapsamlı bir sınavdır. Sınavlar Okuma ve Kullanma, Yazma, Dinleme ve Konuşma olmak üzere dört makaleden oluşmaktadır. Konuşma sınavı, iki öğrenci ve iki sınav görevlisi ile yüz yüze yapılmaktadır. Bu yöntem, İngilizce iletişim kurabilmek için gerekli dil kullanma yeteneğinizin daha gerçekçi ve güvenilir bir ölçüsüdür.

FCE Sınavı sonrasında öğrencilerin performanslarının net bir şekilde anlaşılması için dört sınavdan her biri için ayrı puan verilmektedir. Sınavların sonunda öğrencilere net bir sonuç vermek için puanların ortalaması alınmaktadır. Sınav sonunda öğrenciler, Avrupa Dilleri için Referans Çerçevesi (CEFR) seviyesine ve Avrupa Ortak Referans Çerçevesine sahip olmaktadırlar.

 1. Okuma ve Kullanma

  Okuma ve Kullanma Sınavı

  • Sınavın Amacı

  Okuma ve Kullanma Sınavı öğrencinin kurgu, gazete ve dergiler gibi farklı metin türleriyle güvenle başa çıkabileceğini göstermektedir. Sınav, öğrencinin gramer ve kelime bilgisini ne kadar iyi kontrol edebileceğini gösteren görevlerle İngilizce kullanımını test etmektedir.

  • Pratik Yapılması Gerekenler

  Kelime hazinesi, deyimler, metin yapısını anlama, sıralamalar, anlam tonları, deyim fiilleri, sabit deyimler.

  • Sınav İçeriği

  Okuma ve Kullanma sınavı 7 bölüm ve 52 sorudan oluşmaktadır. Okuma ve Kullanma Sınavı, FCE Sınavının 40%’ını oluşturmaktadır.

  • Birinci Bölüm

  Birinci bölümde, 8 soru ve bazı çoktan seçmeli sorular içeren bir metin bulunmaktadır, her sorunun dört seçeneği vardır (A, B, C veya D).

  • İkinci Bölüm

  İkinci bölümde, her biri bir eksik sözcüğü temsil eden bazı boşlukların olduğu 8 sorudan oluşan bir metin bulunmaktadır. Her boşluk için doğru kelimeleri bulmalısınız.

  • Üçüncü Bölüm

  Üçüncü bölümde sekiz boşluk içeren bir metin bulunmaktadır ve her boşluk bir kelimeyi temsil etmektedir. Satırın sonunda cümleyi doğru bir şekilde tamamlamak için değiştirmeniz gereken bir ‘komut istemi’ kelimesi bulunmaktadır.

  • Dördüncü Bölüm

  Dördüncü bölümde 6 soru bulunmaktadır. Her soru bir ‘anahtar’ sözcüğü izleyen bir cümle ve ortada bir boşluk olan ikinci bir cümle içermektedir. Öğrencinin ikinci cümleyi tamamlaması için bu anahtar sözcüğü kullanması gerekmektedir, böylece ikinci cümle, ilk cümleyle benzer bir anlam oluşturmaktadır.

  • Beşinci Bölüm

  Beşinci bölümde 6 tane çoktan seçmeli soru içeren bir metin bulunmaktadır. Her soru için dört seçenek bulunmaktadır (A, B, C ve D).

  • Altıncı Bölüm

  Altıncı bölümde, eksik cümleleri temsil eden numaralandırılmış boşlukları içeren tek bir metin sayfası ve metinlerden sonra doğru sırada olmayan bazı cümleler bulunmaktadır. Öğrencilerin metni ve cümleleri okuyarak hangi cümlenin hangi boşluğa en uygun olduğuna karar vermeleri gerekmektedir.

  • Yedinci Bölüm

  Yedinci bölümde, bölümlere veya birkaç kısa metne bölünmüş bir metni izleyen bir dizi deyim bulunmaktadır. Öğrencilerin her bir ifadeyi bilgileri bulabilecekleri bölüm veya metinle eşleştirmeleri gerekmektedir.

  • Sınav Süresi

  1 saat 15 dakika

  • Metin Uzunlukları

  Sınavda toplam 2.200 kelime okunmaktadır.

 2. Yazma

  Yazma Sınavı

  • Sınavın Amacı

  Yazma Sınavı sırasında öğrencilerden raporlar, incelemeler ve denemeler gibi yazı türleri arasından iki farklı yazı üretmeleri istenilmektedir. Yazma Sınavı, FCE Sınavlarının 20%’sini oluşturmaktadır.

  • Pratik Yapılması Gerekenler

  Kelime hazinesi, deyimler, metin yapısını anlama, ana mesajı anlamak için duyuruların ve diğer kısa metinlerin okunması.

  • Sınav İçeriği

  Yazma sınavında 2 bölüm bulunmaktadır. Bölümlerde farklı türde metinler ve sorular bulunmaktadır.

  • Birinci Bölüm

  Birinci bölümde, öğrencilere bir deneme başlığı ve başlıkla bağlantılı iki fikir verilmektedir. Öğrenciler, verilen fikirleri kullanarak başlık hakkındaki görüşlerini bildiren 140-190 kelimelik bir makale yazmalıdırlar ve başlıkla bağlantılı kendilerine ait üçüncü bir fikir eklemelidirler. Başlık genel bir ilgi konusundan oluşmaktadır ve öğrenci herhangi bir özel bilgiye ihtiyaç duymamaktadır.

  • İkinci Bölüm

  İkinci bölümde öğrenciler 140-190 kelimeden oluşan makale, e-posta, mektup, rapor veya inceleme gibi çeşitli metin türlerinden birini kullanarak bir metin yazmalıdırlar. Öğrencilere yazılarını yönlendirmek için bağlam, konu amacı ve hedef okuyucu hakkında bilgi verilmektedir.

  • Sınav Süresi

  1 saat 20 dakika

  • Metin Uzunlukları

  Metin başına 140-190 kelime yazılmalıdır

 3. Dinleme

  Dinleme Sınavı

  • Sınavın Amacı

  Sınav öğrencilerin haber programları, sunumlar ve günlük konuşmalar gibi birçok sözlü materyali takip edebilmelerini ve anlamalarını gerektirir. Dinleme Sınavı, FCE Sınavlarının 20%’sini oluşturmaktadır.

  • Pratik Yapılması Gerekenler

  Duygu, tutum, görüş, amaç, işlev, görüş belirtilmesi, anlaşma, öz ve detayın dinlenmesi.

  • Sınav İçeriği

  Dinleme sınavı 4 bölüm ve 30 sorudan oluşmaktadır.

  • Birinci bölüm

  Birinci bölümde, etkileşen konuşmacılar arasındaki monologlardan veya konuşmalardan oluşan sekiz kısa özet bulunmaktadır. Her özet için çoktan seçmeli bir soru bulunmaktadır.

  • İkinci bölüm

  İkinci bölümde yaklaşık 3 dakika süren bir monolog bulunmaktadır. Öğrencilerin soru kağıdındaki cümleleri ses kaydında duydukları bilgilerle tamamlamaları gerekmektedir.

  • Üçüncü bölüm

  Üçüncü bölümde her biri yaklaşık 30 saniyeden oluşan beş temalı monolog serisi bulunmaktadır. Öğrenciler soru kağıdında, sekiz olası cevap arasından beş doğru seçeneği seçmelidirler.

  • Dördüncü Bölüm

  Dördüncü bölümde yaklaşık 3-4 dakikalık iki veya daha fazla kişi arasında gelişen bir diyalog bulunmaktadır. Öğrenciler çoktan seçmeli soruları üç seçenek arasından doğru cevabı seçerek cevaplamalıdırlar.

  • Sınav Süresi

  Cevaplarınızı cevap kağıdına aktarma süresi de dahil yaklaşık 40 dakika.

 4. Konuşma

  Konuşma Sınavı

  • Sınavın Amacı

  Konuşma sınavında öğrenci, başka bir öğrenci ile birlikte sınava girmektedir. Konuşma sınavı öğrencinin yüz yüze durumlarda etkili iletişim kurma yeteneğini test etmektedir.

  • Pratik Yapılması Gerekenler

  Kendiniz hakkında bilgi vermek ve çeşitli konular hakkında fikrinizi ifade etmek. Bir şey hakkında kendi kendinize konuşmak: Karşılaştırma, açıklama, fikir ifade etme, spekülasyon yapma. Fikir alışverişinde bulunmak, fikirleri ifade etmek ve doğrulamak, müzakere yoluyla bir karara varabilmek; katılmak veya katılmamak, önermek veya önermemek, değerlendirmek veya değerlendirmemek.

  • Sınav İçeriği

  Konuşma sınavı 4 bölümden oluşmaktadır ve FCE Sınavlarının 20%’sini oluşturmaktadır.

  • Birinci Bölüm

  Birinci bölüm, öğretmen ile konuşma şeklindedir. Öğretmen öğrencilere sorular sorar ve öğrencilerin ilgi alanları, çalışmaları veya kariyerleri hakkında bilgi vermeleri gerekebilir.

  • İkinci Bölüm

  İkinci bölümde öğretmen, öğrencilere iki fotoğraf verir ve onlar hakkında konuşmalarını ister. Öğrencilerin kesintisiz olarak 1 dakika konuşmaları gerekmektedir. Daha sonra öğretmen diğer öğrenciden fotoğrafınız hakkında yaklaşık 30 saniye yorum yapmalarını ister. Diğer öğrenci farklı bir fotoğraf seti alır ve konuşması bitiminde sizden fotoğraf hakkında yorum yapmanız istenir. Fotoğraflarınız hakkında cevaplamanız gereken soru, size neleri konuşmanız gerektiğini hatırlatmak için sınav kağıdının en üstüne yazılmıştır.

  • Üçüncü Bölüm

  Üçüncü bölüm, diğer öğrenci ile konuşma şeklindedir. Öğretmen öğrenciye bazı materyaller ve bir görev vermektedir. Öğrenci, diğer öğrenci ile konuşup bir karar vermelidir.

  • Dördüncü Bölüm

  Dördüncü bölümde öğrencinin 3.bölümde konuşulan veya belirlenen konular hakkında diğer öğrenci ile daha fazla tartışması gerekmektedir.

  • Sınav Süresi

  Her bir aday için 14 dakika

FCE Sınav Puanlamaları

FCE Sınavından sertifika almaya hak kazanmak için belirlenen minimum puan 160 olarak belirlenmiştir. Cambridge English First sınavından sertifika kazanmanın A,B ve C olmak üzere 3 farklı seviyesi bulunmaktadır.

B2 First Sınavı sonrasında öğrenci Grade A seviyesinde bir puan kazanmış ise CEFR C1 seviyesinde B2 First sertifikası almaya hak kazanır. Öğrenci Grade B ya da Grade C seviyesinde bir puan elde etmiş ise bu durumda CEFR B2 seviyesinde B2 First sertifikası almaya hak kazanır. Sınav puanı 160’ın altında olan öğrenciler, FCE sınavının gerektirdiği minimum standarda ulaşmamış sayılır ve sertifika alamaz. FCE Sınavının diğer Cambridge English Sınavları ve IELTS ile olan puan karşılaştırması için Cambridge Assessment English Sayfamızdaki Cambridge English Scale’e bakabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki tabloda FCE Sınavının Türkiye’deki sınavlarla olan eşdeğer puanlarını görebilirsiniz.

Seviye FCE Sınav Puanı CEFR Seviyesi ÜDS / KPDS / YDS IELTS
Grade A 180-190 B2 First Certificate / C1 level 92 8
Grade B 173-179 B2 First Certificate / B2 level 86 7.5
Grade C 160-172 B2 First Certificate / B2 level 75 6.5
 1. Cambridge English Puanlaması

FCE Sınav Örnekleri

Cambridge Assessment English ve Cambridge University Press’ten resmi FCE Sınavı destek materyallerini bulabilirsiniz. Cambridge B2 First Sınav örneği, kurs kitapları ve uygulama testlerini hem yazılı hem de dijital formatta içermektedir.

İngilizce Aktiviteler

Okuma, yazma, dinleme, gramer, telaffuz ve kelime hazinesi için çevrimiçi aktiviteler.

B2 First Hazırlık Kılavuzu

Sınava hazırlanma önerileri, sınav günü için ipuçları ve faydalı linkler hakkında sınav kılavuzu.

Oyunlar ve Sosyal Medya

Cambridge Üniversitesinin yapmış olduğu İngilizce oyunları oynayarak dil becerileri için pratik yapabilirsiniz. Cambridge English Facebook sayfasındaki diğer dil becerileri geliştirmeye çalışan öğrencilerle de pratik yapabilirsiniz.

FCE Sınavı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

FCE Kitapları

Cambridge University Press, FCE Sınavına hazırlık yapan öğrenciler için bir çok kitap ve dijital materyal sağlamaktadır. Cambridge Üniversitesinin hazırlamış olduğu sınav hazırlık kitaplarını ülkemizde birçok kitapçıdan veya internetten sipariş edebilirsiniz. Aşağıda B2 First Sınavına hazırlık yaparken ihtiyacınız olabilecek kitaplar ve içerikleri hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Objective First

Objective First, FCE sınavı için resmi hazırlık materyalidir ve öğrencilerin genel İngilizce seviyelerini geliştirmek için kapsamlı ve sistematik sınav hazırlığını dil çalışması ile birleştirir.

Complete First

Complete First, FCE Sınavı için hazırlanan en kapsamlı kitapdır. Kitap çağdaş sınıf uygulamalarındaki en iyisini, öğrencilerin karşılaştığı zorlukların ilk elden bilgisi ile birleştirir.

Compact First

Compact First, FCE sınavının dört makalesini de kapsar ve sınavda başarılı olmak için gereken dilbilgisi, kelime bilgisi, dil becerileri, konular ve sınav becerilerini tam olarak hazırlayıp uygulamalarını sunar.

First Trainer

First Trainer, FCE Sınavı için 6 uygulama testi sunmaktadır. Kitap, içeriğindeki ek gramer, kelime bilgisi ve yazma pratiği ile öğrencilerin tipik sınav hatalarından kaçınmasına yardımcı olur.

Neden FCE Sınavı?

FCE Sınavı Nedir? FCE Sınavı, eğitim kurumlarının ve şirketlerin başarı seviyesi yüksek eğitim ve çalışma alanlarında aradıkları İngilizce becerilerinin kanıtını sunmaktadır. Cambridge English First sertifikasına sahip olmak öğrencilere iş ve okul hayatında birçok avantaj sağlamaktadır.

 • Dünya Çapında Ulaşılabilirlik

Dünya genelinde her yıl 33 sınav yapılmaktadır ve 113 ülkede 2.800 sınav merkezi bulunmaktadır. Cambridge Assessment English Sınavları, özel öğrenim, işitsel veya görsel engeller gibi özel gereksinimlere ihtiyaç duyan öğrenciler için uygun şartlara sahiptir. Özel koşullar hakkında daha fazla bilgi edinin.

 • Yüksek Kaliteli Değerlendirme

Sınav dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olarak kabul edilen Cambridge Üniversitesi tarafından yapılmaktadır ve tüm dünyada kabul gören bir İngilizce yeterlilik sertifikası vermektedir. Sınavlar, uluslararası düzeyde kabul gören ISO 9001 kalite yönetimi standardını karşılayan sistemler ve işlemler kullanılarak geliştirilmektedir.

 • Üstün Başarı Kanıtı

FCE sınavını geçen öğrenciler yurtdışında eğitim almak ve uluslararası şirketlerde çalışmak için yeterli dil bilgisine sahip olduklarını ve ayrıca İngiltere ve Avustralya’ya vize başvurusu için uygun olduklarını kanıtlayabilirler.

 • Daha Fazla İstihdam Olanağı

B2 First sertifikasına sahip öğrenciler, İngilizce becerilerine sahip olmayan benzer adaylara nazaran daha iyi işlere girebilir ve daha fazla para kazanabilir.

FCE Sınavı‘nda başarılı olmak, işverenlere upper intermediate seviyesinde İngilizce dil becerilerine ve motivasyona sahip olduğunuzu ve uluslararası iş durumlarında etkili bir şekilde görev almak için bu becerilerinizi kullanabileceğinizi göstermektedir.

FCE Sınavının İş Hayatına Etkisi

Cambridge Üniversitesi’nde görevli İngilizce öğretmenleri ve 38 ülkedeki 5,300’den fazla şirket ile yapılan araştırmaların sonucunda elde edilen verilere göre, işverenlerin 2/3’si FCE Sınavından alınan İngilizce yeterlilik sertifikasına sahip kişilere işe alım sürecinde öncelik tanıdıklarını ve dil becerileri sayesinde daha rahat iletişim kurabildiklerini bu sayede çalışanların daha başarılı olduğunu söylemektedirler. Elde edilen bu veriler İngilizcenin küresel önemini belirtmektedir.

Araştırmalar sonucunda elde edilen diğer veriler;

 • Sektörlerde ihtiyaç duyulan İngilizce dil becerisi ile İngilizce yeterlilik sertifikasına sahip olmayan çalışanların İngilizce dil becerileri arasında önemli eksiklikler vardır.
 • İşverenlerin 2/3’si, FCE İngilizce yeterlilik sertifikasına sahip olan adaylara daha iyi bir başlangıç paketi sunmaktadır. Ayrıca şirket içerisinde daha yüksek konumlara ve daha yüksek maaş artışlarına önemli derecede etkisi bulunmaktadır.
İletişim Formu