IB (International Baccalaureate)

İngilizce açılımı International Baccalaureate olan IB geniş kapsamlı bir üniversite öncesi İngilizce hazırlık programıdır. Bu hazırlık programına yaşları 16 ile 19 arasında olan öğrenciler katılır. Yurtdışında uluslararası bakalorya programına katılarak eğitim kalitenizi arttırabilir, yeni insanlarla tanışabilir ve daha iyi bir kariyere sahip olabilirsiniz. IB programları fiyatları ve eğitim programı bilgileri için danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

IB | Uluslararası Bakalorya

IB (International Baccalaureate) Programı

IB programı, aileleri sürekli şehir ve ülke değiştiren lise öğrencilerinin ortak bir müfredatla eğitimlerine devam edebilmelerini amaçlıyan akademisyenler tarafından 1968 yılında Geneve International School’da başlatılmıştır. IB Diploma Programı, şu an tüm dünyada ortak bir eğitim sistemi oluşturmayı hedeflemektedir.

International Baccalaureate, öğrencilerini duyarlı, bilinçli, hoşgörülü, sorgulayan, özgüveni yüksek ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyan bir eğitim programıdır. Uluslararası Bakalorya, nitelikli bir değerlendirme için okullar, hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışır.

IB Diploma Programı, 150 ülkede lise eğitimi alan 16-19 yaşları arasındaki öğrencilere verilen çok kapsamlı ve dünyanın en saygın diploma programıdır. 150 ülkede bulunan 5000 okulda lise eğitimi alan 1 milyondan fazla öğrencinin eğitim gördüğü program, Türkiye’de de 3 uluslararası okul, 3 devlet okulu ve 58 özel okul olmak üzere toplam 63 okul tarafından verilmektedir.

2020 IB Diploma Programı Güncel Gelişmeleri

2020 IB Diploma Programı Mayıs sınavları iptal edilmiştir. Programlarda okuyan öğrenciler diploma ve sertifikalarını alabilecektir. Diploma ve sertifika notları öğrencilerin ders içi ödev ve projelerinden aldıkları notlar baz alınarak hesaplanacaktır.

Öğrenciler ödev ve projelerdeki performanslarına göre her dersten 1-7 puan aralığında bir not alacak, “TOK Essay”i ve “Extended Essay”leri ise A-E aralığında bir not ile değerlendirilecektir. 0-3 aralığında bir puana denk gelecek olan bu IBDP Core ile diploma puanı yine 45 puan üzerinden verilecektir.

IB Diploma puanlarının 5 Temmuz 2020 tarihinde açıklanması planlanmaktadır. Bu tarihe yetişmesi için tüm “Internal Assessment” ödev ve projelerinin en geç 20 Nisan’a kadar IBO’ya gönderilmesi gerekmektedir. Puanların açıklanmasından sonra aldıkları nottan memnun olmayan öğrencilere Kasım 2020 sınavlarına girme şansı sağlanacaktır.

IB Nedir?

Türkçesi, Uluslararası Bakalorya anlamına gelen, 3 ile 19 yaş arasındaki öğrenciler için hazırlanmış, 4 bölümden oluşan geniş kapsamlı bir eğitim programıdır. IB, öğrencileri okul ve sonrasındaki yaşamlarında başarılı olmaları için hazırlayan, akademik olarak zorlayıcı ve dengeli bir eğitim programıdır. Program, öğrencilerin entelektüel, sosyal ve duygusal gelişimini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. IB Programları, dünyanın önde gelen okullarından takdir ve saygı görmektedir.

IB (International Baccalaureate) Programları PYP, MYP, DP ve CP olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır.

 • 3-11 yaş arası İlkokul Programı, PYP (Primary Years Programme)
 • 11-16 yaş arası Ortaokul Programı, MYP (Middle Years Programme)
 • 16-19 yaş arası Diploma Programı, DP (Diploma Programme)
 • 16-19 yaş arası Kariyer Yönelim Programı CP (Career Related Programme)

Uluslararası Bakalorya Programları

IB İlkokul Programı (PYP)

IB ilkokul programı, öğrencileri, insanlığa ve doğaya saygı gösteren, aktif, ilgi çekici, yaşam boyu öğrenici olmaya hazırlar. Öğrencinin kişisel gelişim ve ilerliyen yıllardaki eğitiminin temelini oluşturur. Programa 3 ve 11 yaş arasındaki her öğrenci katılabilir. Bu programa katılan öğrencilerin %60’ı orta öğretim ve lise’de programa katılmayan öğrencilere göre daha yüksek not ortalamasına sahiptirler.

IB Ortaokul Programı (MYP)

IB ortaokul programı, öğrencileri çalışmaları ile gerçek dünya arasında pratik bağlantılar kurmaya teşvik eden zorlu bir eğitim programıdır. Program, öğrencilerin ilgi alanlarını keşfetmelerini, akademik yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini amaçlamaktadır. IB ortaokul programına 11 ve 16 yaş arasındaki ilkokul eğitimini tamamlamış her öğrenci katılabilir.

IB Diploma Programı (DP)

IB Diploma Programı, lise eğitiminin son 2 yılında öğrenim gören 16-19 yaşları arasındaki öğrenciler için tasarlanmış geniş kapsamlı ve yoğun çaba gerektiren akademik bir programdır.

IB derslerini alan lise öğrencileri, IB sınavlarından nitelikli bir puan aldıktan sonra, eğitim aldığı lisenin vermiş olduğu diplomanın haricinde, uluslararası geçerliliği olan, IB Diplomasını da almaya hak kazanırlar. Türkiye’deki IB Diploma Programı mezunlarının yaklaşık % 40’ı eğitimlerine yurtdışındaki üniversitelerde devam etmektedirler.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı, hızla gelişen ve küreselleşen dünyaya etkili şekilde katılmaları için öğrencileri fiziksel, entelektüel, duygusal ve etik açıdan geliştirecek altı ders grubundan oluşur. Program, öğrencilerin kendilerini yüksek eğitime hazırlayacak olan becerileri ve olumlu tutumları geliştirmelerini sağlamaktadır.

Program, öğrencilere en az iki dil öğreterek kendi kültürleri de dâhil olmak üzere etkileşimde oldukları tüm kültürlere ait anlayışlarını geliştirmelerini sağlamaktadır. Öğrencilerin geleneksel akademik disiplinlerle bağlantılar kurmalarını ve eşsiz bilgi teorisi dersi sayesinde bilginin doğasını keşfetmelerini amaçlayan program, öğrencilerin ilgilendikleri alana dair derin araştırma yapmalarına olanak sağlayarak, yaratıcılık ve eylem gelişimlerini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.

IB Diploma Programı Ana Dersleri

International Baccalaureate Diploma Programı, temel grup derslerinden biri olan Theory of Knowledge (Bilgi Teorisi), felsefe, dil, medeniyet ve kültür ana konularından oluşur. Bilgi teorisi, akademik disiplinleri bir araya getiren öğrenime, kapsamlı bir yaklaşım getirir. Eleştirel düşünmeye ilişkin bu derste öğrenciler, bilginin doğasını anlamaya çalışır ve bir insan yapısı olarak bilgiye ilişkin anlayışlarını derinleştirirler.

Diploma programında, öğrencilerin akademik çalışmalarının yanı sıra, bir grup etkinliğe katılması gerekmektedir. Bu etkinliklerin bir kısmı yerel ve uluslararası topluma hizmeti içermelidir. Etkinlikler CAS (Creativity, Activity, Service) olarak adlandırılmıştır. İçerikleri kısaca;

 • Yaratıcılık (Creativity) etkinliği, öğrencileri sanat ve yaratıcı düşünme ile iç içe olmaya teşvik eder.
 • Aktivite (Activity) etkinliği, fiziksel aktivite aracılığıyla sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmeyi sağlamaya yöneliktir.
 • Servis (Service) etkinliği, akademik değeri olan yeni bir öğrenme tarzına aracılık etmektedir.

CAS’in üç eğitim bölümü, deneysel öğrenme sayesinde öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyerek kendilerini keşfetmelerine olanak sağlamaktadır.

IB (International Baccalaureate) Diploma Programı Müfredatı

International Baccalaureate Müfredatı altı ders grubundan oluşmaktadır.

Grup 1: Dil ve Edebiyat Çalışmaları: Language and Literature

Language and Literature dersleri, İngiliz ve Amerikan edebiyatını ve diğer dünya kültürlerinden çeviri çalışmalarını içerir.

Grup 2: Dil Edinimi: French Ab Initio

French Ab Initio yeni başlayanlar için Fransızca dilinin bir incelemesidir. Dersin amacı, öğrencilerin dil becerilerini ve kültürlerarası anlayışını geliştirmektir.

Grup 3: Bireyler ve Toplumlar: History

History HL, 20. yüzyılın sosyal, politik ve ideolojik gelişmelerinin incelenmesidir.

Grup 4: Bilimler: Chemistry

Chemistry SL, hem fiziksel çevreyi hem de biyolojik sistemleri destekleyen kimyasal prensiplerin derinlemesine bir çalışmasıdır.

Grup 5: Matematik: Mathematics

Mathematics SL, temel matematiksel kavramları zaten bilen ve basit matematik tekniklerini doğru uygulamak için gerekli becerilere sahip öğrencilere hitap etmektedir.

Grup 6: Sanat: Visual Arts

Visual Arts SL, öğrencilere çeşitli medya ve problem çözme durumlarında temel tasarım ilkelerini tanıtır.

IB Diploma Programının Avantajları

IB diploma programı, Advanced Placement Programı gibi öğrencilere üniversite ve sonrası için bir çok avantaj sunmaktadır. 150 ülkede binden fazla üniversite IB diplomasına sahip öğrencilere başvuruları sırasında öncelik tanımaktadır. Ayrıca IB diploma notuna göre değişen başarı bursları ve yüksek başarı bursları, yatay geçiş hakkı ve bazı derslerden muafiyet hakkı verilmektedir.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı’nın sunduğu avantajlardan bazıları aşağıda yer almaktadır.

 • Okulun vermiş olduğu diploma haricinde uluslararası geçerliliği olan bir diploma sağlaması.
 • IB mezunlarının edindikleri kazanımlarla öne çıkmaları sonucu üniversite eğitimi ve sonrasında toplumda ayrıcalıklı bireyler olarak yer almaları.
 • Öğrenciye zamanı en iyi şekilde kullanmayı, en uygun yöntemlerle çalışmayı öğretmesi.
 • Öğrenciyi akademik dürüstlük konusunda bilinçlendirmesi.
 • Öğrencinin düz yazı, makale ve denemeler yazarak yazma yeteneğinin gelişmesini sağlaması.

IB Diploma Programı, yukarıda belirtilen avantajların haricinde akademik dürüstlük ilkesi ile öğrencilerin, çok yönlü, araştırmayı seven, meraklı, yaratıcı, sorumluluk sahibi bireyler olmasını sağlamaktadır. IB Diploma Programı, sadece yurt dışında eğitim görmek isteyen öğrenciler için tasarlanmamıştır. Lise 2 ve lise 3. sınıflarda IB Diploma Programı alan öğrenciler, ülkemizdeki üniversite sınavları için de hazırlık yapabilirler.

IB Kariyer Programı (CP)

IB Kariyer Programı, Uluslararası Bakalorya derslerini, kariyerle ilgili eğitim alan öğrencilerin gereksinimlerine göre tasarlayan uluslararası bir eğitim programıdır. Kariyer programı, öğrencilere uygulamalı bilgiler, eleştirel düşünme, iletişim ve kültürlerarası etkileşimde aktarılabilir ve yaşam boyu beceriler kazandırmayı hedeflemektedir. Kariyer Programı öğrencileri, en az iki adet IB Diploma dersi almak zorundadırlar.

IB Diploması Veren Liseler

Kanada Liseleri

 • Alexander Academy
 • Ashbury College
 • Bronte College
 • Elmwood School
 • Glenlyon Norfolk School
 • Halifax Grammar School
 • London International Academy
 • Luther College High School
 • Ridley College
 • Sir Winston Churchill High School

Amerika Liseleri

 • Albert Einstein High School
 • American Youth Academy
 • Bedford High School
 • Biotechnology High School
 • Central Academy
 • Druid Hills High School
 • El Dorado High School
 • Galileo Magnet High School
 • John F. Kennedy High School
 • Lincoln Park Academy

İngiltere Liseleri

 • Abbey School
 • Bromsgrove School
 • Brentwood School
 • Godolphin & Latymer School
 • Haileybury
 • King’s College
 • Marymount International School
 • Rossall School
 • Sevenoaks School
 • Wellington College

IB Diploma Programı İle Öğrenci Alan Üniversiteler

Kanada Üniversiteleri

 • Carleton Üniversitesi
 • Concordia Üniversitesi
 • Mcgill Üniversitesi
 • Queen’s Üniversitesi
 • Simon Fraser Üniversitesi
 • British Columbia Üniversitesi
 • Toronto Üniversitesi
 • Waterloo Üniversitesi
 • Western Ontario Üniversitesi
 • York Üniversitesi

Amerika Üniversiteleri

 • Boston Üniversitesi
 • Harvard Üniversitesi
 • New York Üniversitesi
 • Pennsylvania Eyalet Üniversitesi
 • Stanford Üniversitesi
 • California Üniversitesi
 • Chicago Üniversitesi
 • Pennsylvania Üniversitesi
 • Southern California Üniversitesi
 • Yale Üniversitesi

İngiltere Üniversiteleri

 • King’s College
 • Londra Üniversitesi
 • Bath Üniversitesi
 • Cambridge Üniversitesi
 • Edinburgh Üniversitesi
 • Exeter Üniversitesi
 • Manchester Üniversitesi
 • Oxford Üniversitesi
 • St. Andrews Üniversitesi
 • Warwick Üniversitesi
İletişim Formu