PAE Sınavı

PAE Sınavı Hakkında Bilgiler

Bilkent PAE Sınavı

Proficiency in Academic English

PAE sınavı, Bilkent Üniversitesi’nde lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerin İngilizce dil yeterliliklerini belirleyen bir dil sınavıdır. Sınav, Bilkent İngilizce Hazırlık Programı Müdürlüğü tarafından hazırlanıp yürütülmektedir. Bu sınavda başarılı olunması durumunda Bilkent Üniversitesi’nde lisans eğitimine doğrudan başlamak mümkün hale gelmektedir. Sınav iki aşamadan oluşur. Sınavın her iki aşamasına da girmek zorunludur.

Anka Study, profesyonel eğitmen kadrosu ile PAE Sınavına hazırlanan öğrencilerimize özel ders veya 2-3 kişilik gruplarla sınavın her bölümüne özel olarak hazırlanmış eğitim programları sunmaktadır. Sınav hakkında ayrıntılı bilgi veya Bilkent PAE hazırlık kursu hakkında tüm sorularınız için bizi arayabilirsiniz.

Bilkent PAE Sınavı Nedir?

PAE sınavı, Bilkent Üniversitesi’nde lisans eğitimi alacak öğrencilerin hazırlık senesini atlamak için girdiği İngilizce seviye tespit sınavıdır. Sınavı geçen öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfı okumadan doğrudan lisans programlarına başlayabilmektedir. Sınavda başarısız olan öğrenciler ise, dil yeterlilik şartlarını karşılamak için 1 sene süresince hazırlık eğitimi almaktadır.

Sınav 2 bölümden oluşmaktadır ve sınavda her iki bölüm için baraj puanı bulunmaktadır. Bu baraj, sınavı yürüten Bilkent Üniversitesi Hazırlık Programı Müdürlüğü’nce belirlenmektedir. İlk aşama sınavında barajı geçemeyen öğrenciler, diğer sınavlara giremeyeceklerdir. Bu durumda hazırlık sınavı okumak zorundadırlar.

PAE Sınavı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 • Sınava girecek olan öğrenciler, sınava gelirken yanlarında muhakkak tükenmez kalem bulundurmalıdırlar. Birden fazla sayıda tükenmez kalem getirilmesi, sınav günü öğrenciye kolaylık sağlayacaktır.
 • Yazılı sınavda gramer bilgisine, konuşma, okuma ve yazma becerilerine sahip olmak çok önemlidir.
 • Öğrencilerin sınava gelirken TC kimlik kartı, sınav giriş belgesi ve Bilkent kimlik kartını yanlarında getirmesi zorunludur.
 • PAE sınavlarının telafisi bulunmamaktadır. PAE sınavları için alınan sağlık raporu da geçerli bir mazeret olarak sayılmamaktadır. Sağlık raporu nedeni ile sınava giremeyen öğrenciler sınavda başarısız sayılarak hazırlık okumak zorundadırlar.

PAE Sınavına Kimler Girebilir?

PAE sınavı yalnızca Bilkent Üniversitesi’nde lisans eğitimi almaya hak kazanmış öğrencilerin girebildiği bir sınavdır.

Bilkent PAE Sınavı Ücreti

PAE sınavının herhangi bir ücreti bulunmamaktadır. Bilkent Üniversitesi’nde lisans düzeyinde eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin ücretsiz olarak girdikleri bir sınavdır.

Bilkent PAE Sınavı Tarihleri

Bilkent PAE sınavı ne zaman?” sorusu en çok merak edilen sorulardan bir diğeridir. Her yıl yenilenen akademik takvimde belirtilen tarihlerde sınavın 2 aşamasının da tarihleri yer almaktadır. Sınavların günleri birbirine çok yakın olmakla birlikte sınav aşamaları aynı gün olmamaktadır. Genellikle birbirini takip eden günlerde sınavın farklı aşamaları yapılmaktadır.

En doğru sınav tarihlerini Bilkent Üniversitesi’nin akademik takvim bölümünden takip etmek gerekmektedir. PAE sınavı yılda 3 kez yapılırken, sınav tarihleri üniversitenin tercihine göre değişebilmektedir. Sınav tarihleri en güncel olarak Bilkent Üniversitesi’nin akademik takviminde ilan edilmektedir.

PAE Sınavı Başvurusu

PAE sınav başvurusu kayıt sırasında yapılmaktadır. Bilkent Üniversitesi’nde lisans hakkı kazanan tüm öğrencilerin bu sınava girmesi zorunludur. Öğrencilerin kayıt sırasında “İngilizce Hazırlık Programı” masasına uğrayarak PAE sınavının 1. aşaması için sınav giriş belgesi almaları gerekmektedir.

Bilkent PAE Sınavı, yabancı öğrencilere Türkçe eğitim alabilmeleri için gerekli olan İngilizce dil yeterliliğini ölçen bir sınavdır. Bu sınavın amacı, öğrencilerin akademik düzeyde İngilizce becerilerini değerlendirmek ve varsa eksikliklerini belirleyerek, öğrencilere uygun seviyede İngilizce dil eğitimi alabilmeleri için rehberlik etmektir.

Bilkent PAE Sınavı genellikle dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini içerir. Sınav sonuçlarına göre, öğrencilere Bilkent Üniversitesi Hazırlık Okulu’nda (Preparatory School) belirli bir süre boyunca İngilizce dil eğitimi alma imkanı tanınabilir. Hazırlık okulundan sonra, öğrenciler lisans veya lisansüstü programlara geçiş yapabilirler.

PAE Sınavı Başvurusu

PAE Sınav Sistemi

PAE sınavı 2 ayrı aşamadan oluşmaktadır. Bu bölümler kendi içerisinde bölümlere ayrılmaktadır. Her iki sınavın da barajı bulunmaktadır. Bu barajı geçecek puanı alan öğrenciler sınavda başarılı sayılacaklardır. Her bir aşamanın tamamlanması ve iyi bir başarı puanının alınması gerekir. PAE puanlama ve aşamalar hakkında detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

 1. 1. Aşama Sınavı

  1. Aşama Sınavı

  Sınavın 1. aşaması 200 sorudan oluşmaktadır. Sınav tek oturumda gerçekleştirilmektedir ve çoktan seçmeli bir sınav yapısına sahiptir. Her sorunun 5 şıkkı bulunmaktadır. 4 yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir. Sınavın bu aşaması dil bilgisi ve kelime bilgisini ölçmektedir. Dil bilgisi ve kelime bilgisi iyi olan öğrenciler bu aşamayı geçecektir. Belirlenen baraj puanını alan öğrenciler, sınavın diğer aşamasına geçmeye hak kazanacaklardır. 1. aşama sınav sonuçları aynı gün internet üzerinden açıklanır. Bu aşamaya hazırlık yapmak için bolca çoktan seçmeli test soruları çözülmelidir. Dil bilgisi kuralları iyice kavranmalı, İngilizce kelime bilgisi eksiklikleri de giderilmelidir.

 2. 2. Aşama Sınavı

  2. Aşama Sınavı

  Bilkent PAE sınavı 1. aşamayı geçen öğrenciler 2. aşama sınavlarına girmeye hak kazanmaktadırlar. PAE sınavında 2. aşama sınavları Bölüm A ve Bölüm B olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bölüm A ve Bölüm B sınavları farklı günlerde yapılmaktadır. Bu bölümlerin her biri öğrencinin dil yeterliliğini her yönden ortaya çıkarmada etkilidir.

  2. Aşama Sınavı Bölüm A

  2. aşama Bölüm A sınavı dört aşamadan oluşmaktadır: Bu bölümlerin içeriği şöyledir:

  • Okuma
  • Dil bilgisi
  • Kelime Bilgisi
  • Dinleme

  Tüm sınav boyunca, B2 İngilizce dil yeterliliğine sahip olan öğrencilerin dil seviyesinde sorular çıkmaktadır. B2 İngilizce dil yeterliliğine sahip olan öğrenciler PAE 2. aşama sınavı A bölümü sorularını kolaylıkla cevaplayacaklardır. Sınavın bu bölümü de test usulünde yapılmaktadır. 4 yanlış cevap bu bölümde de 1 doğru cevabı götürmektedir.

  2. aşama Bölüm A sınavında “Okuma” kısmı test usulü 35 soru, “Dil bilgisi” kısmı test usulü 15 soru, “Dinleme” kısmı test usulü 30 soru, “Kelime Bilgisi” kısmı test usulü 30 sorudan oluşmaktadır.

  2. Aşama Sınavı Bölüm B

  2. aşama sınavı Bölüm A’nın barajını geçen öğrenciler 2. aşama sınavı Bölüm B’ye girmeye hak kazanacaklardır. 2. aşama Bölüm B sınavı 2 kısımdan oluşmaktadır: Bu kısımlar şöyledir:

  • Yazma
  • Konuşma

  “Yazma” kısmı 1 paragraf ve 1 kompozisyon sınavından oluşmaktadır. “Konuşma” kısmı ise soru cevap şeklinde 2 bölümden oluşan ve 6-7 dakika süren bir sınavdır.

  2. aşama sınavı Bölüm B barajını da geçen öğrencilerin ders kaydı yaptırmak için bölüm sekreterlikleri ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

PAE Sınavı Sonuçları Kaç Yıl Geçerlidir?

PAE geçerlilik süresi sınavın verildiği tarihten itibaren 2 yıldır.

PAE Sınavı Örnekleri

Bilkent PAE sınavı örneği veya örnekleri mutlaka incelenmeli ve sınav öncesinde bir çok kez sınav denemeleri yapılmalıdır. İncelenen örneklerin sizlere ciddi anlamda fayda sağlayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Her bölüm için ayrı olarak bulabileceğiniz örnekler ile sınava iyi bir ön hazırlık yapabilirsiniz. Bu konuda pek çok internet sitesi mevcuttur. Bilkent’in sunduğu örnek test ve çalışma ile hem sınav hakkında bilgi sahibi olabilir hem de kendinizi test edebilirsiniz.

PAE Sınavına Nasıl Hazırlanılmalı?

PAE sınavında başarılı olmak için ciddi bir çalışma planı oluşturulmalı ve ekstra kurslarla destek alınmalıdır. Bilkent PAE sınavı soruları B2 İngilizce dil seviyesinde ve örnek sınav çözmüş öğrenciler için çok zor olmayacaktır. Daha düşük seviyede İngilizce yeterliliğine sahipseniz ve hazırlık eğitimi almak istemiyorsanız Anka Study tarafından sunulan PAE Sınavı Hazırlık Kurslarına katılabilirsiniz.

Sıklıkla sorulan bir diğer soru ise “PAE sınavı zor mu?” sorusudur. Sınava hazırlık sürecinin zorluğu kişinin İngilizce dil temelinin olup olmamasına bağlıdır. PAE sınavı çok kolay bir sınav değildir, ancak doğru yöntemler ve yeterli çalışma ile üstesinden rahatlıkla gelinebilir. B2 İngilizce dil seviyesine sahip olan öğrenciler bu sınavı geçeceklerdir.

İletişim Formu