Domus Academy Bursları

Domus Academy Bursları Hakkında Bilgiler

Domus Academy, olağan dışında düşünen ve İtalyan tasarım kültüründe yoğun bir deneyim yaşamak isteyen genç yetenekleri motive etmek istiyor. Bu nedenle her yıl Domus Academy bursları, önde gelen şirketlerle ortaklaşa olarak tüm öğrenim ücretlerinin belli bir kısmını en yetenekli gördüğü öğrencilere veriyor. Her bir kurs için üç kısmi burs vererek öğrenciler ödüllendiriliyor.

Domus Academy Burs Programları

The Future Of Work Burs Yarışması

Teknolojik büyümenin hızlı temposu, insanların çalışma şeklini büyük ölçüde değiştirmektedir. Çok sayıda radikal yenilik gerçekleşmekte. Yaşadığımız yeni çağda, robotlaşma, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknolojik gelişmeler çalışanlardan beklenen beceri gereksinimlerinde de dramatik değişimlere yol açmakta.

Şirketler maliyetlerini azaltırken, robotlaşma ile iş gücünü artırabilir hale gelmişlerdir. Ayrıca, gittikçe artan teknolojik dinamikler, günümüzün giderek artan, geleceği bulanık iş kollarını ve sorumluluklarını yavaş yavaş tanımlamaktadır. Günümüzde bilgi devriminin, her an ve her yerde yaşanmasını mümkün kılan dijital gelişmeler Domus Academy Burslarına konu olmaktadır.

Domus Academy Burslarından biri olan Future of Work burs yarışması fiziksel ve dijital iş kollarının geleceğini ele almaktadır.

Tarihler: Çalışmalar en geç 5 Ekim 2018 tarihine kadar Domus Akademisi’ne teslim edilmelidir. Yarışmanın sonuçları 22 Ekim 2018 tarihinde e-posta ile duyurulacaktır.

Jüri : Projeler, Domus Academy ve Domus Academy Kabul Jürisi Hizmet Tasarımı Yüksek Lisans Fakültesi tarafından oluşturulan bir jüri tarafından seçilecek ve değerlendirilecektir.

Yarışmanın Amacı:

 • 10 yıl içerisinde kendinizi düşünün.
 • İşbirlikçi fiziksel ve/veya dijital bir çalışma ortamına uygulanabilecek ideal hizmet tasarım çözümü ne olurdu?
 • Çalışma ortamları bu değişimleri nasıl geliştirecek ve yansıtacaktır?
 • Öngörülen senaryoyu ve gelecekteki takım çalışması dinamiklerini desteklemek için hangi araçları ve platformları benimsemek istersiniz?

Bu yarışma, Accenture şirketinin çalışma ortamının geleceği için fiziksel ve dijital açıdan yeni servis tasarım senaryolarını keşfetmesine yardımcı olacaktır.

Ödüller:

 • Birincilik ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 60’ını kapsayan bir burs verilecektir.
 • İkincilik ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 50’sini kapsayan bir burs verilecektir.
 • Üçüncülük ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 40’ını kapsayan bir burs verilecektir.
 • Dördüncü ve beşincilik ödülü olarak katılımcılara toplam öğrenim ücretinin % 20’sini kapsayan kapsayan bir burs verilecektir.

IBM Cognitive Systems and Information Design Burs Yarışması

Moda sektörü son yıllarda aşırı değişimlere uğradı. Hem müşteri talep ve davranışını ölçebiliriz hem de perakendecilerin inisiyatiflerini takip ederek yeni ürünlerin nasıl geliştirileceğine dair önerilerde bulunabiliriz.

Moda endüstrisinde yaşanan büyük kesintinin kaynağı sosyal medya diyebiliriz. Toplumun sektöre getirdiği aksaklıktan yararlanmak için moda markaları, müşterilerle daha iyi bir şekilde etkileşim kurabilmek adına muazzam miktarlarda veriyi sosyal medya kanallarından yayınlamakta.

Domus Academy bursları yarışmalarından biri olan IBM Cognitive Systems and Information Design burs yarışmasının amacı sosyal medyanın kullanımına dair verilerin değerlendirilmesidir.

Tarihler: Çalışmalar en geç 5 Ekim 2018 tarihine kadar Domus Akademisi’ne teslim edilmelidir. Yarışmanın sonuçları 22 Ekim 2018 tarihinde e-posta ile duyurulacaktır.

Jüri: Projeler Domus Academy ve Domus Academy Kabul Jürisi Bilgi Tasarım Yüksek Lisans Fakültesi tarafından seçilip değerlendirilecektir.

Yarışmanın Amacı:

Domus Academy burs yarışmasının amacı, bir sosyal medya kanalının analizinden elde edilen görsel form anlayışına etkili bir şekilde çeviri yapmaktır. Öğrenciden 2017 yılında İtalyan markası PRADA’nın Instagram kanalını incelemesi istendi. Öğrenci, 2017 yılı boyunca markanın sosyal medya kimliğinin etkili ve kullanışlı bir şekilde görselleştirilmesini, görsel bir anlatı ile sunulması ve analiz edilen bilgilerin ifade edilmesi istendi.

Öğrenciden profil verilerini yani markanın önemli etkileyici, kullanıcıların favori ürünleri, faydalı yorumları taraması istenir. Projeler içerik yönetimi, bilgi erişimi, görsel düzen üzerinden değerlendirilecektir.

Ödüller:

 • Birincilik ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 60’ını kapsayan bir burs verilecektir.
 • İkincilik ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 50’sini kapsayan bir burs verilecektir.
 • Üçüncülük ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 40’ını kapsayan bir burs verilecektir.
 • Dördüncü ve beşincilik ödülü olarak katılımcılara toplam öğrenim ücretinin % 20’sini kapsayan kapsayan bir burs verilecektir.

Rome Is More Burs Yarışması

Roma’da yaşamak ve çalışmak, yaşam tarihinin içine tamamen girmiş olmak, orada nefes almak, özümsemek, her sabah yola çıkıp Kolezyum’dan geçmek, süpermarkete giderken Pantheon’u gezmek, İspanyol Merdivenleri’nin romantik ihtişamıyla Via Condotti’de Bulgari Mağazası’na girmek…

Roma, Bulgari’nın tüm yaratımlarının başlıca ilham kaynağı olmuştur ve her zaman olacaktır. Bulgari logosunun yazılarında ifade edilen güçlü bir aidiyet duygusu (BVLGARI) klasik Latince yazıtlarını yansıtır. Bulgari dünyaya her zaman değerli bir dil ve altın taşlı hikaye anlatımıyla, mozaikleri, sokakları, köprüleri ve Roma’nın yüzlerini anlatmayı amaçlamıştır.

Domus Academy Burslarından biri olan Rome is More ünlü marka Bulgari’ye odaklanmaktadır.

Tarihler : Çalışmalar en geç 5 Ekim 2018 tarihine kadar Domus Akademisi’ne postalanmalıdır. Yarışmanın sonuçları 22 Ekim 2018 tarihinde e-posta ile duyurulacaktır.

Jüri: Projeler, Lüks Marka Yönetimi ve Domus Academy Master Fakültesinden Domus Academy giriş jürisi üyeleri tarafından seçilecek ve değerlendirilecektir.

Yarışmanın Amacı:

Adaylar Bulgari’nın marka mirasını, kimliğini ve kökenini analiz edecek ve daha genç bir müşteri kitlesi çekmek için anlamlı olabilecek önemli unsurları tespit edeceklerdir.

Dijital ve sosyal medya kampanyalarına ilham verecek örnekleri araştıracaklar. En yeni, en etkili içerik oluşturma trendlerini Instagram, Facebook ve Snapchat üzerinde analiz edecekler. Bulgari’nin yeni kitleleri çekmek için uygulayabileceği iki dijital kampanyayı (Instagram ve diğer bir dijital kanal) tasarlayacak ve geliştirecekler.

Kapsamlı bir Bulgari marka analizi yapabilmek, miras ve kökeni hakkında kapsamlı bir araştırma, dijital pazarlama önerileri ile mevcut Bulgari kimliği arasındaki tutarlılık, proje sonuçlarının değerlendirilmesi için temel unsurlar arasındadır. Tekliflerin özgünlüğü ve yelikçiliği bir artı olacaktır.

Ödüller:

 • Birincilik ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 60’ını kapsayan bir burs verilecektir.
 • İkincilik ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 50’sini kapsayan bir burs verilecektir.
 • Üçüncülük ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 40’ını kapsayan bir burs verilecektir.
 • Dördüncü ve beşincilik ödülü olarak katılımcılara toplam öğrenim ücretinin % 20’sini kapsayan kapsayan bir burs verilecektir.

Envisioning The Future of Hospitality

Adaylardan, misafirlerin dünyayı uygun bir fiyata rahatça keşfetmelerine nasıl yardımcı olacaklarını bulmak için misafirperverliğin geleceğini tasarlamaları istenir.

Adayların aşağıdakilere değinmesi gerekli olacaktır:

 • Gelecek misafirperverlik dinamikleri
 • Sunulan hizmetlerin evrimi
 • Deneyimsel seyahat
 • Teknolojik etki ve yıkıcı yenilik
 • Rezervasyondan kalkışa müşteri yolculuğu
 • Yeni ve mevcut müşterilerin konudan nasıl yararlanılacağı

Domus Academy Burslarından biri olan Envisioning The Future of Hospitality hizmet sektöründe müşteri memnuniyetine odaklanmaktadır.

Tarihler: Çalışmalar en geç 5 Ekim 2018’e kadar Domus Akademisine postalanmalıdır. Yarışmanın sonuçları 22 Ekim 2018 tarihinde e-posta ile adaylara bildirilecektir.

Jüri: Projeler, İş Tasarımı, Domus Academy Kabul Jürileri tarafından değerlendirilecek ve seçilecektir.

Ödüller:

 • Birincilik ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 60’ını kapsayan bir burs verilecektir.
 • İkincilik ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 50’sini kapsayan bir burs verilecektir.
 • Üçüncülük ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 40’ını kapsayan bir burs verilecektir.
 • Dördüncü ve beşincilik ödülü olarak katılımcılara toplam öğrenim ücretinin % 20’sini kapsayan kapsayan bir burs verilecektir.

The Fashion Brand Communicator Competition

Adaylar, kendi ülkelerindeki seçilmiş bir uluslararası moda markası için görsel bir iletişim önerisi geliştirmek için uygun olabilecek, kendi kültürlerinin görselleştirici unsurlarının oluşturulmasına dayalı kapsamlı bir proje sunacaklar. Adayların seçili marka ile tutarlı yerel unsurlar hakkında bir hikaye anlatımı oluşturulması tavsiye edilir.

Sergilerden görsel teşhirlere, görsel mağazalardan sosyal medya içeriğine ve video yapımcılığa kadar, en yenilikçi iletişim teknikleri ile ilham verici duygusal ve görsel bir iletişim projesi üretilmesi gerekmektedir.

Adaylar, ülkelerinin farklı “ilham ve unsurlarını” ortaya çıkarabilmek ve yakalayabilmek için kişisel bir görsel proje üreterekler. Adaylar, güzellik kültürü öğelerine ve özgünlüğüne ışık tutan projeler sunmalıdır.

Domus Academy Burs Yarışması olan The Fashion Brand Communicator Competition marka iletişim yöntemlerine odaklanan bir yarışmadır.

Tarihler: Çalışmalar en geç 5 Ekim 2018 tarihine kadar Domus Akademisi’ne postalanmalıdır. Yarışmanın sonuçları 22 Ekim 2018 tarihinde e-posta ile duyurulacaktır.

Jüri: Projeler Domus Academy Moda Okulu ve Domus Academy Kabul Jürisi tarafından seçilecek ve değerlendirilecektir.

Ödüller:

 • Birincilik ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 60’ını kapsayan bir burs verilecektir.
 • İkincilik ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 50’sini kapsayan bir burs verilecektir.
 • Üçüncülük ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 40’ını kapsayan bir burs verilecektir.
 • Dördüncü ve beşincilik ödülü olarak katılımcılara toplam öğrenim ücretinin % 20’sini kapsayan kapsayan bir burs verilecektir.

Design for Children

1949’da Giulio Castelli tarafından kurulan ve şimdi Claudio Luti tarafından işletilen Kartell, dünya çapında İtalyan tasarımının sembollerinden biridir. Çağdaş tasarım simgesine haline gelmiş inanılmaz bir başarı öyküsüdür.

Renk, ironi, şeffaflık, benzersiz şekiller ve duyuların bir oyunu, High-Tech üretim kaynakları ile birlikte bir kartel ürünü tasarlamanın temel bileşenleridir.

Tüm ürünlerinin ortak yönü, güzel estetik, araştırma, yenilikçi teknolojiler ve yeni materyallerin etik ve şiirsel bir şekilde kullanılmasıyla yüksek işlevsellik kombinasyonudur. Son zamanlarda şirket çocuklar için özel bir koleksiyon geliştiriyor.

Bu yarışmadaki zorluk, bu alanda çalışmak değil, daha ziyade eğlenceli ama zarif bir şey üzerine odaklanmaktır. Teknolojiyle şekillenen malzemelerin bütünleşmesi sağlanmalıdır. Malzeme plastik olmalı ve sonuç çocuklar için dikkate değer bir tasarım çözümü olmalıdır.

Domus Academy Burslarından biri olan Design for Children, çocuklar için yenilikçi tasarımlar için düzenlenen bir yarışmadır.

Tarihler: Çalışmalar en geç 5 Ekim 2018 tarihine kadar Domus Academy’ye gönderilmelidir. Yarışmanın sonuçları 22 Ekim 2018 tarihinde e-posta ile duyurulacaktır.

Jüri: Projeler, Ürün Tasarımında Master, Domus Academy giriş jürisi tarafından değerlendirilecek ve seçilecektir.

Ödüller:

 • Birincilik ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 60’ını kapsayan bir burs verilecektir.
 • İkincilik ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 50’sini kapsayan bir burs verilecektir.
 • Üçüncülük ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 40’ını kapsayan bir burs verilecektir.
 • Dördüncü ve beşincilik ödülü olarak katılımcılara toplam öğrenim ücretinin % 20’sini kapsayan kapsayan bir burs verilecektir.

Meet and Work in VR

Cisco Webex Teams, ekiplerin birlikte veya ayrı olup olmadıklarına bakılmaksızın yaratma, buluşma, mesajlaşma, çağrı yapma, bakım, paylaşmak için eksiksiz bir işbirliği paketi sağlayan, uygulama merkezli bir bulut hizmetidir. Toplantıların öncesinde, toplantı sırasında ve toplantı sonrasında sürekli iş akışındadır. Ekiplerin sorunsuz çalışmasını sağlamak için üretilmiştir. İnsanların daha iyi çalışmasını sağlayan basit, güvenli ve eksiksiz bir hizmettir.

Cisco Webex Teams, aynı zamanda, sanal gerçeklik ile binlerce mil ötede olsalar bile, ekiplerin aynı odada bulunmaları ve etkileşimde bulunmaları için yeni yollar sunuyor. İnsanlar artık daha önce hiç görülmemiş bir şekilde etkileşim kurabilir, işbirliği yapabilir ve birlikte olabilirler.

Domus Academy Burs Yarışması Amacı:

Toplanan veriler her yıl katlanarak artmaktadır ve bilinçli kararlar alabilmek için bunun anlamlandırılması giderek zorlaşmaktadır. Sanal gerçeklik ve karma gerçeklik bilgiyi, yeni bir yolla görme, veriyi daha sezgisel ve kullanışlı bir şekilde seyretmemize yardımcı olan etkileyici sanal alanlara dönüştürmeyi sağlıyor.

Dahası, dünyanın farklı bölgelerindeki insanlarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilmemize sağlıyor. Böylece sanal ortamda çalışmasına izin veriyorlar.

Adaylardan, Cisco gibi büyük bir şirkette (çalışan sayısı, yaşları, mesleki becerileri, konumu, şirket içindeki ağ ve diğerleri) topladığı verileri ve metrikleri, bilgi navigasyonunu, analizini görsel öğelere dönüştüren sürükleyici bir ortam tasarlamaları istenir. Bu sanal alan, ekip üyeleri arasında veri ve iletişim araştırmasını geliştiren bir hikaye anlatımı aracı olarak çalışmalıdır.

Çözüm, Cisco Webex Ekiplerinin temel özelliklerini (çağrı, mesajlaşma, beyaz tahta, dosya paylaşımı gibi) de göz önünde bulundurmalıdır. Bilgi analizi ve bilgi paylaşımını basitleştirmek için geleneksel çalışma alanlarının sunduğu olanakları genişletmelidir.

Tarihler: Eserler Domus Academy’e en geç 5 Ekim 2018 tarihinde teslim edilmelidir. Adaylar e-posta yoluyla rekabetin sonuçları hakkında bilgilendirilecektir 22 Ekim 2018.

Jüri: Projeler, İş Tasarım Master, Domus Academy Kabul Jürisi tarafından değerlendirilecek ve seçilecektir.

Ödüller:

 • Birincilik ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 60’ını kapsayan bir burs verilecektir.
 • İkincilik ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 50’sini kapsayan bir burs verilecektir.
 • Üçüncülük ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 40’ını kapsayan bir burs verilecektir.
 • Dördüncü ve beşincilik ödülü olarak katılımcılara toplam öğrenim ücretinin % 20’sini kapsayan kapsayan bir burs verilecektir.

The New Nomad: An Innovative Space

Otantik kalite ve araştırma, sosyal sorumluluk ve çevresel sürdürülebilirlik konusundaki güçlü bağlılık Natuzzinin Grubunun geçmişinden beri bağlı kaldığı değerlerdir.

Şu anda, Natuzzi geleneksel ürünlerden, yeni nesiller için çok yenilikçi ve oldukça eşsiz önermelere hızla ilerliyor. Natuzzi’in şu anki odak noktası, moda tasarımı perakendeciliği için İtalyan tasarımı için bir kültür kurmak amacıyla yeni jenerasyonun ilgisini anlamaktır.

Domus Academy Burs Yarışması Amacı:

Domus Academy, yeni adaylardan, yeni teknolojileri entegre ederek Tempo, Fidelio veya Long Beach gibi Natuzzi’nin kanepelerinin, geleceğin akıllı ürünleri haline getirmek adına yeniden tasarlanmasını araştıran yenilikçi tasarılar istiyor. Aynı zamanda, bu yenilikçi tasarımlar göçmenlerin davranışlarını ve akışlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Tarihler: Çalışmalar en geç 5 Ekim 2018 tarihine kadar Domus Akademisi’ne teslim edilmelidir. Yarışmanın sonuçları 22 Ekim 2018 tarihinde e-posta ile duyurulacaktır.

Jüri: Projeler Domus Academy Kabul Jürisi, İç Mimarlık ve Yaşam Tasarımı Yüksek Lisans Fakültesi tarafından seçilip değerlendirilecektir.

Ödüller:

 • Birincilik ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 60’ını kapsayan bir burs verilecektir.
 • İkincilik ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 50’sini kapsayan bir burs verilecektir.
 • Üçüncülük ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 40’ını kapsayan bir burs verilecektir.
 • Dördüncü ve beşincilik ödülü olarak katılımcılara toplam öğrenim ücretinin % 20’sini kapsayan kapsayan bir burs verilecektir.

Wired Italia Bookazine: Propose The New Issue

Wired markası, 2009 yılında İtalya’ya geldi ve bugün Federico Ferrazza tarafından yönetiliyor. Wired, ekonomi, sağlık ve spor sektörlerinde 360 derecelik inovasyon kavramını benimsiyor. Marka üç temel unsurdan oluşur: dergi, web sitesi ve haberler. Dergiye, kitabın bir parçası olan ve kitap endüstrisinin başrollerini konu alan tek bir konuya odaklanan bir kitap dizisi eşlik ediyor.

Domus Academy Burs Yarışması Amacı:
Condè Nast Italia’nın bir markası olan Wired’in analizi ile başlayan öğrencilerden, “bookazine” için yeni bir konu önermesi isteniyor. (her 2-3 ayda bir tema değiştiren İtalyan dergisi).

Öğrencilerden:

 • Yeni sayının sunulduğu derginin kapağını tasarlamaları
 • Bir bölümün bir örneğini tasarlamaları (ilginç ve tutarlı bir görsel düzen olmalıdır)
 • Dergiyi başlatmak ve tasarlamak için bir promosyon temas noktası (dış mekan afişi reklamı, sosyal kampanya, kurulum) seçmeleri istenmektedir.

Tarihler: Eserler Domus Akademisi’ne en geç 5 2018 Ekim de teslim edilmelidir. Adaylar e-posta yoluyla rekabetin sonuçları hakkında 22 Ekim 2018 tarihinde bilgilendirilecektir.

Jüri: Projeler Görsel Marka Tasarımı Yüksek Lisans Fakültesi Domus Academy Kabul Jürisi tarafından seçilip değerlendirilecektir.

Ödüller:

 • Birincilik ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 60’ını kapsayan bir burs verilecektir.
 • İkincilik ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 50’sini kapsayan bir burs verilecektir.
 • Üçüncülük ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 40’ını kapsayan bir burs verilecektir.
 • Dördüncü ve beşincilik ödülü olarak katılımcılara toplam öğrenim ücretinin % 20’sini kapsayan kapsayan bir burs verilecektir.

Feeding Cities

Domus Akademisi, Pollenzo Gastronomi Üniversitesi ile işbirliği içinde, geleceğin kentlerinde yeni bir gıda vizyonuna yönelik yenilikçi, modern ve mimari öneriler arayan bir yarışma düzenliyor.

Gıdaların üretilmesi, stoklanması, satılması, tüketilmesi, dağıtılmasının geleneksel yolu, dünyanın her yerinde aynı özelliklere sahip geleneksel bir yapıya gömülmüştür ve tekdüze bir ekonomik eylemler dizisi olarak algılanmaktadır.

Gıda sektöründe mimariden ziyade gıda, genellikle deneyimin kalitesini tanımamızı sağlayan araçtır. Aslında, gastronomiden söz ettiğimizde, genellikle mekanın mimarisinden ziyade, yiyeceklerin kalitesine, hizmetin zevkine, fiyatın düzeyine atıfta bulunulur.

Hem kurumlar hem de Domus Academy ve Pollenzo Gastronomi Üniversitesi, uluslararası bir yatırımcı ile çalışıyor ve bu yüzden küreselleşmiş dünyada yerel çözümler arıyorlar.

Yarışmanın Amacı: Adaylar, yiyecek ve kullanıcı arasındaki ilişkiyi değiştirecek bir kentsel tasarım düşünmeye davet edilir. Mimarinin eşsiz tasarımı ve gıda ile ilişkisi, tüketicilerin ihtiyaçlarını ve alışkanlıklarını yansıtması gerekir.

Her aday projesinin yerini belirler. Mimari, iç mimari ve kentsel vizyon, benzersiz tutarlı ve çekici bir projede gösterilmelidir. Adayların, mekanın (şehir, metropol, kırsal, sahil, vb.) kullanım yoğunluğunu dinamik akışların enerjisi ile yeniden etkinleştirmek için kullanıcıların alışkanlıklarını, ihtiyaçlarını, isteklerini ve beklentilerini araştırması istenir.

Adaylar, mimari projeyi, fiziksel, kültürel, ekonomik ve sosyal özellikleri yorumlayarak, kentsel örüntü tanımına uygun bir süreç olarak tasarlama yeteneklerini göstermelidirler. Aynı zamanda, mimari sürecin karmaşıklığını, morfolojisini, tipolojisini birleştirerek kontrol edebilmelidirler. Farklı ölçeklerde teknoloji ve estetik olmalıdır.

Domus Academy Burs yarışmasında katılımcılardan, insanlara ve henüz tatmin edilmemiş bireysel arzularına odaklanan bir gelecek senaryosu tasarlamaları istenir.

Tarihler: Eserler en geç Domus Academy’e 5 Ekim 2018 tarihinde teslim edilmelidir. Adaylar e-posta yoluyla rekabetin sonuçları hakkında 22 Ekim 2018 tarihinde bilgilendirilecektir.

Jüri: Kentsel Vizyon ve Mimari Tasarım Yüksek Lisans Fakültesi Kabul Jürisi tarafından seçilip değerlendirilecektir.

Ödüller:

 • Birincilik ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 60’ını kapsayan bir burs verilecektir.
 • İkincilik ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 50’sini kapsayan bir burs verilecektir.
 • Üçüncülük ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 40’ını kapsayan bir burs verilecektir.
 • Dördüncü ve beşincilik ödülü olarak katılımcılara toplam öğrenim ücretinin % 20’sini kapsayan kapsayan bir burs verilecektir.

Your Talent, On Your Terms, In Collaboration With Vogue Talents

Domus Academy burs yarışması olan Your Talent, On Your Terms, In Collaboration With Vogue Talents yarışmasında, adaylardan güncel kültürel trendleri göz önünde bulundurarak modaya bakışlarını ifade etmek için bir moda koleksiyonu geliştirmeleri istenmektedir.

Proje, koleksiyonun ilham kaynağı, ideal müşteri, renkler ve malzeme seçimleri ile ilgili görsel bir araştırma ile ilgili anahtar kelimeler ve referanslar içeren görsel bir araştırma ile desteklenmelidir.

Adaylar ayrıca portföylerini en iyi projelerinden seçerek, yeteneklerini ve deneyimlerini moda alanında açıkça göstererek sunmalıdır. (görsel araştırma, eskiz, illüstrasyon, teknik resim, giysi yapımı, fotoğrafçılık)

Tarihler : Çalışmalar en geç 5 Ekim 2018 tarihine kadar Domus Akademisi’ne teslim edilmelidir. Yarışmanın sonuçları 22 Ekim 2018 tarihinde e-posta ile duyurulacaktır.

Jüri: Projeler Domus Academy Moda Fakültesi Kabul Jürileri tarafından oluşturulan bir jüri tarafından seçilecek ve değerlendirilecektir.

Ödüller:

 • Birincilik ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 60’ını kapsayan bir burs verilecektir.
 • İkincilik ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 50’sini kapsayan bir burs verilecektir.
 • Üçüncülük ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 40’ını kapsayan bir burs verilecektir.
 • Dördüncü ve beşincilik ödülü olarak katılımcılara toplam öğrenim ücretinin % 20’sini kapsayan kapsayan bir burs verilecektir.

Fashion Stores as Living Magazines

10 Corso Como, 1990 yılında eski moda editörü ve yayıncısı Carla Sozzani tarafından ilk olarak “Konsept Mağazası” olarak tasarlandı. Sanat galerisi ve kitapçıyla başlayan Carla Sozzani, Milano’da bir araba atölyesini çok işlevli bir butik haline dönüştürdü. 10 Corso Como aynı zamanda yiyecek, moda, müzik, sanat, yaşam tarzı ve tasarım konularında bir dergidir.

Domus Academy Burs Yarışması Amacı:

Adayların, küresel lüks moda perakende endüstrisinin derinlemesine araştırma ve analizine dayanarak 10 Corso Como’ya orijinal tavsiyelerde bulunmaları istenmektedir. Araştırma, endüstri makro trendlerini, iş modelleri, tüketici davranışları, sosyal ve teknolojik yenilikleri kapsamalıdır.

Analizleri takiben, adaylar kendi stratejileri ile bilgi ve bakış açısı sunacaktır. Lüks moda tüketicilerinin, yaşam tarzlarının ve satın alma davranışlarının bir portresini yaratmaları gerekiyor.

Son olarak, en önemlisi adaylar 10 Corso Como’nun lider bir Konsept Mağazası olarak kalması için en az 3 orijinal strateji sunacak. Çözümlerin, tercih ettikleri yer için gerçekçi ve uygulanabilir olması gerekmektedir.

Tarihler: Çalışmalar en geç 5 Ekim 2018 tarihine kadar Domus Akademisi’ne teslim edilmelidir. Yarışmanın sonuçları 22 Ekim 2018 tarihinde e-posta ile duyurulacaktır.

Jüri: Projeler Moda Yönetimi Yüksek Lisans Fakültesi kabul jürisi tarafından seçilecek ve değerlendirilecektir.

Ödüller:

 • Birincilik ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 60’ını kapsayan bir burs verilecektir.
 • İkincilik ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 50’sini kapsayan bir burs verilecektir.
 • Üçüncülük ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 40’ını kapsayan bir burs verilecektir.
 • Dördüncü ve beşincilik ödülü olarak katılımcılara toplam öğrenim ücretinin % 20’sini kapsayan kapsayan bir burs verilecektir.

Fondazione Gianfranco Ferre Award

Gianfranco Ferré, 1944 yılında Milano yakınlarındaki Legnano’da doğdu. Mimarlık bölümünden mezun oldu. Aksesuar ve takı tasarlamaya başladı. 1978’de, Ferré, Milan’daki ilk gösterimi olan kadın giyim koleksiyonunu sundu. 1983’te, Ferré, Domus Academy’de Moda Tasarımı dalında yüksek lisansı kurdu ve 1989’a kadar Christian Dior’un Sanat Direktörü, 1996’ya kadar, Haute Couture ve Prêt à Porter serileri için çalıştı.

Gianfranco Ferré 2007 yılında Milano’da öldü. Ertesi yıl tasarımcının mirasını korumak için yaklaşık 3 bin adet kıyafet ve aksesuar içeren Fondazione Gianfranco Ferrè kuruldu.

Fondazione, Gianfranco Ferré felsefesi ve tasarım kültürü ile ilgili projeleri teşvik etmek, yürütmek ve gerçekleştirmek için maestronun moda ve mükemmel estetik duyarlılık fikrine kendini adamıştır.

Geçtiğimiz 10’uncu yıldönümünde, Fondazione Gianfranco Ferré, moda yaratıcı sürecinin dinamiklerini daha fazla araştırmak için Eylül 2018’de başlayarak Domus Academy’de Moda Tasarımında Master‘ı sürdürmek için yetenekli bir öğrenciye sponsorluk yapıyor.

Domus Academy Burs Yarışması Amacı:

İlgilenen adaylardan Gianfranco Ferré’nin çalışmalarını keşfetmeleri, kendi entelektüel ve görsel araştırmalarını yapmaları ve orijinal bir moda koleksiyonu geliştirmeleri isteniyor.

Nihai sonuç, adayın kişisel dünyasını yansıtan, eksiksiz bir tasarım metodolojisi olarak 5 eksiksiz kıyafetten oluşan bir koleksiyon olmalıdır. Her adayı modaya dair bireysel bakış açılarını, materyalleri, renkleri, keşfetmeye, tanımlamaya ve göstermeye davet ediyoruz.

Tarihler: Çalışmalar en geç 6 Nisan 2018 tarihine kadar Domus Akademisi’ne teslim edilmelidir. Yarışmanın sonuçları 4 Mayıs 2018 tarihinde e-posta ile duyurulacaktır.

Jüri: Projeler, Domus Academy İşletme Tasarımı Yüksek Lisans Fakültesi kabul jürisinin bir temsilcisi ve Fondazione Gianfranco Ferré tarafından değerlendirilecek ve seçilecektir.

 

Ödüller : Moda Tasarımında Yüksek Lisans eğitiminin 10.000 € ‘luk ücretini kapsayan bir burs verilecektir.

Digital Brand Innovation

Önde gelen inovasyon şirketleri, ürün ve hizmetleriyle etkileşimde bulunurken, müşterileri için anlamlı ve ilgili marka deneyimleri yaratmak için tasarım metodolojilerini ve tasarımsal düşünme yaklaşımını giderek daha fazla kullanmaktadır.

Domus Academy Burs Yarışması Amacı:

Adaylardan, dijital temas noktalarından yararlanan yeni markalaşma ve iş fırsatlarını tanımlamaları istenir. Yeni teklifler, yeni ürün deneyimlerinin yaratılmasına, Technogym’in ürün ve hizmetlerinin müşteri gündelik sağlık rutinlerine daha sorunsuz bir şekilde gömülmesinin yeni yollarını bulmaya odaklanacak. Diğer öneriler, markanın tekliflerine nasıl yeni kitleler çekebileceğidir.

Technogym markasının imajını ve değerlerini göstermek için stratejik markalama yönlerine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Domus Academy Burs

Domus Academy Burs Yarışması Digital Brand Innovation

Adaylar, yeni önerilerinin ardındaki mantığın mevcut marka kimliği ve vizyonu üzerine nasıl inşa edildiğini açıkça ortaya koymalıdır. Projeler yaratıcı ve iş yönlerini dengeleyerek marka takipçilerinin ve potansiyel tüketicilerin Technogym’e faydalarını değerlendirecekler.

Tarihler: Çalışmalar en geç 26 Mayıs 2019 tarihine kadar Domus Akademisi’ne teslim edilmek zorundadır. Yarışmanın sonuçları hakkında 5 Haziran 2019 tarihinde e-posta ile adaylara bilgi verilecektir.

Jüri: Projeler, Domus Academy İnovasyon Tasarım Yönetimi Yüksek Lisans kabul jürisi ve Technogym tarafından değerlendirilecek ve seçilecektir.

Ödüller:

 • Birincilik ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 60’ını kapsayan bir burs verilecektir.
 • İkincilik ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 50’sini kapsayan bir burs verilecektir.
 • Üçüncülük ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 40’ını kapsayan bir burs verilecektir.
 • Dördüncü ve beşincilik ödülü olarak katılımcılara toplam öğrenim ücretinin % 20’sini kapsayan kapsayan bir burs verilecektir.

The Future of Fitness

Son yıllarda, teknoloji ve dijital hizmetlerin evrimi, fitness ve sağlık ile ilgili tüm faaliyetlerde de artmıştır. Fitness merkezleri, müşterilerini aktiviteleri sırasında meşgul etmek için yeni çözümler aramaktadır.

Domus Academy Burs Yarışması Amacı:

Öğrenci, fitness dünyasındaki en yenilikçi dijital hizmetler hakkında kısa bir analiz sunmalıdır. Müşterilerin deneyimini geliştirmek için fitness merkezleri neler sunabilir?

Ayrıca, öğrenciler antrenman sırasında kullanıcılarını meşgul etmek için yeni bir Technogym uygulamasını (spor salonlarında mobil olabilir) sunmak zorundadır.

Başlıca konular topluluk veya koçluktur. Son adım olarak, öğrenci yeni bir hizmeti tanıtım kampanyası aracılığıyla tanıtmalıdır. Bir isim ve güçlü bir slogan eklemek gerekmektedir.

Öğrenci, bir ana iletişim noktasını seçmeli ve tanıtım kampanyasını uygulamalıdır. (örn: açık hava posterleri ve kurulum. Facebook’ta sosyal kampanya, vb.)

Tarihler: Çalışmalar en geç 26 Mayıs 2019 tarihine kadar Domus Akademisi’ne teslim edilmek zorundadır. Yarışmanın sonuçları hakkında 5 Haziran 2019 tarihinde e-posta ile adaylara bilgi verilecektir.

Jüri: Domus Academy Görsel Projeler ve Deneyim Tasarımı Yüksek Lisans Fakültesi ve Technogym tarafından değerlendirilecek ve seçilecektir.

Ödüller:

 • Birincilik ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 60’ını kapsayan bir burs verilecektir.
 • İkincilik ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 50’sini kapsayan bir burs verilecektir.
 • Üçüncülük ödülü olarak katılımcıya toplam öğrenim ücretinin % 40’ını kapsayan bir burs verilecektir.
 • Dördüncü ve beşincilik ödülü olarak katılımcılara toplam öğrenim ücretinin % 20’sini kapsayan kapsayan bir burs verilecektir.
İletişim Formu