Yurtdışı Çalışma Ücretleri

Yurtdışı Çalışma Ücretleri Hakkında Bilgiler

Avrupa’da Çalışma Ücretleri

2017 yılındaki Avrupa Birliği üyesi devletler arasında saatlik işçi maaliyeti €4.9 ile €42.5 arasında değişmektedir.

En düşük Bulgaristan ve Romanya, en yüksek ise Danimarka ve Belçika’dadır.

2017 yılında tarım ve kamu yönetimi hariç tüm ekonomideki ortalama saatlik işçi maaliyeti Avrupa Birliği’nde (AB) €26.8 avro ortak alanlarında ise €30.3 olarak kararlaştırılmıştır.

Fakat bu cari fiyat Bulgaristan (€4.9), Romanya (€6.3), Litvanya (€8.0), Letonya (€8.1), Macaristan (€9.1) ve Polonya (€9.4) gibi kaydedilmiş en düşük saatlik işçi maliyetlerine sahip olan Avrupa Birliği Üyesi olan devletler ve Danimarka (€42.5), Belçika (€39.6), İsveç (€ 38.3), Lüksemburg (€37.6), Fransa(€36.0) gibi kaydedilmiş en yüksek saatlik işçi maliyetine sahip AB üyesi devletler arasındaki önemli bir açığı maskelemektedir.

Endüstrideki saatlik işçi maliyeti AB’de €27,4’iken avro ortak alanlarında €33.4 şeklinde seyretmekteydi. Hizmet alanında ise sırasıyla €26.6 ve €29.3 düzeyindeydi. İnşaat alanında ise saatlik işçi maliyeti AB’de €23,7, avro ortak alanlarında ise 26,7’idi. Başlıca ticari olmayan ekonomide (kamu yönetimi hariç) sırasıyla €27,2 ve €30,1’di. İşçi maliyetleri ücretler & maaşlar ve ücretsiz maliyetlerden (işverenlerin sosyal katkıları gibi) oluşmaktadır. AB’de toplamda işçi maliyetlerinde ücretsiz maliyetlerin paylaşımı tüm ekonomi için 24,0% iken ortak avro alanlarında 25,9% idi. Malta ve Fransa arasında 6,7% ve 32,8% şeklinde değişiklik göstermiştir.

Hesaplamalar Eurostat, AB’nin istatistiksel ofisi tarafından çıkarılmıştır. Veriler 10 veya üzeri çalışanı olan işletmeleri gözetmektedir ve “Labour Cost Index” (İşçi Maliyeti Endeski) üzerinden tahmin edilmiş olan “Labour Cost Survey” (İşçi Maliyetleri Anketi) 2012 verilerine dayanmaktadır.

Tüm ekonomi için avro bazında saatlik işçi maliyetleri (tarım ve kamu yönetimi hariç), 2017

(10 veya üzeri çalışana sahip olan işletmeler)

İletişim Formu