Keystone International School

Keystone International School

Keystone International School Hakkında Bilgiler

Keystone International School 2012 yılında Toronto’da kurulmuştur. Proje tabanlı, deneysel bir yaklaşımla öğretmeyi hedefleyen Keystone International School, hem uluslararası hem de yerel lise öğrencilerine bir çok fırsat sunmaktadır. Öğrencilerini mezuniyet sonrası başarıya hazırlayan lise Toronto’nun kalbinde 9,10,11 ve 12.sınıf öğrencilerine eğitim vermektedir. Keystone International School bünyesinde öğrenciler, temel kişisel becerilerini geliştirirken Ontario bölge müfredatına uygun eğitim almaktadır. Çekirdek derslerin yanı sıra, öğrenciler ders seçimlerini ilgi alanlarına ve potansiyel kariyer seçimlerine göre yapabilmektedirler.

Kanada Liseleri arasında bulunan Keystone International School’un sunduğu lise eğitimi, öğrencilerin entelektüel, fiziksel, duygusal ve kültürel gelişimini teşvik etmeye yöneliktir. Analitik ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmenin yanı sıra bağımsız düşünme ve sosyal çalışma becerisini edinen öğrenciler, akıcı, yaratıcı ve sanatsal olarak kendini ifade edebilmeleri için teşvik edilir.

Eğitim Ücretleri:

 • Okul Başvuru Ücreti: 250 CA$
 • Yıllık Eğitim Ücreti: 18,800 CA$
 • Yıllık Konaklama Ücreti: 13,200 CA$

Genel Bilgiler;

 • Yerel öğrencilerin uluslararası öğrencilere oranı: %50
 • Sınıf başına düşen ortalama öğrenci sayısı: 10
 • Mezuniyet sonrası üniversite eğitim gören öğrencilerin yüzdesi: %100

Neden Keystone International School?

Keystone International School, çocuklara kendinden emin, sorumlu, öz disiplinli, çevresel ve sosyal bilinçli, bağımsız dünya vatandaşları olmak için gerekli becerileri sağlar. Öğrencilere yaratıcı, açık fikirli, kendine güvenen, öz disiplinli ve bilgili bireyler olmaları konusunda eğitim vermeyi hedefler. Öğrencileri akademik açıdan başarılı olmaya teşvik ederken, çok yönlü ve sezgisel olmalarını sağlar. Kültürel açıdan çeşitlilik gösteren okul ortamı, öğrencileri küresel düzeyde bir geleceğe hazırlar.

Kanada’da lise okumak isteyen öğrenciler için Toronto’da bulunan Keystone International School öğrencilerine 2017 yılından beri uluslararası lise eğitimi vermektedir. 10., 11. ve 12. sınıf öğrencilerine gerçek yaşamdaki çalışma yerlerinin heyecanını ve zorluklarını yaşama fırsatı sunar. Bu lise programı öğrencilerin güçlü yönlerini ve tercihlerini yansıtmalarını ve böylece kariyer planlarını daha da netleştirmelerini sağlar.

Keystone International School’da Eğitim

Küçük sınıfları ve sıkı sıkıya bağlı topluluğu ile Keystone International School her öğrenciyi bir birey olarak gören, öğrencilere saygı duyan ve değer veren bir eğitim sistemine sahiptir. Böylece her öğrencinin ihtiyaçlarına ve kişiliğine göre hazırlanmış bir eğitim sağlar. English Enrichment Program ile Keystone International School, uluslararası öğrencileri anadil seviyelerinde İngilizce öğrenmeye hazırlarken, dil becerilerinde güven kazanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Esnek programlar öğrencilerin en çok yardıma ihtiyaç duydukları yerlere odaklanmalarına yardımcı olur.

Öğrenciler Kanada lise eğitim sisteminde finansal okuryazar olurlar. Öğrenciler girişimcilik ruhunu, teknolojiyi en iyi şekilde kullanabilmeyi, klasikleri okumayı ve bilimsel kavramları keşfetmeyi öğrenirler. Sınıflarda bilim, tarih, ekonomi ve edebiyattaki etik sorunları tartışılır. Öğrenciler şiir yazar, çeşitli matematiksel akıl yürütmelere katılırlar.

Öğrenciler laboratuvar deneylerini araştırırlar. Bu deneyleri sorgular, hipotez kurar ve uygularlar. Öğretmenler, öğrencileri alternatifleri gözlemleme, karşılaştırma, analiz etme, sorgulama ve hayal etme konusunda cesaretlendiren zorlu, açık uçlu konular sunarlar. Daha sonra öğrencilerin bu kavramların neden önemli olduğunu ve gerçek dünyada nasıl uygulayabileceklerini anlamalarına yardımcı olurlar. Keystone International School teori ve pratiği kooperatif ve düzenli günlük programlarında birleştirerek eşsiz bir eğitim sunar.

Keystone International School’da ebeveynler çocuklarının lise eğitiminden en iyi şekilde yararlanabilmesi için öğretmenlerle ortak çalışmalar yürütürler. Her bir öğrenciyle sıcak, güvene dayalı bir ilişki kuran okul, ebeveynlerin endişeleri veya soruları olduğunda ebeveynlerin onlara ulaşmalarını her zaman memnuniyetle karşılamaktadır. Keystone International School’da öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerini sağlamlaştırmak için haftalık rehberlik dersleri bulunmaktadır. Okulun nihai hedefi, öğrencilerin etraflarındaki karmaşık dünyaya karşı esneklik, güven ve iyimser bir tutum geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Aynı zamanda Keystone International School resmi bir IELTS sınav merkezidir.

Keystone International School Kabul Şartları

Keystone International School, eğitim vereceği öğrencilerin bazı şartları karşılamasını beklemektedir. Kabul şartları Ontario bölgesindeki diğer Kanada liselerine benzemektedir.

Dil Şartı

Keystone International School öğrencinin ihtiyaçlarını anlamak için İngilizce ve akademik bir değerlendirme yapar. Öğrencinin İngilizce seviyesinin yetersiz olması durumlarında okul öğrencilere akademik yıl başlamadan önce İngilizce kursu ve yıl boyunca İngilizce destek dersleri vermektedir.

Ortaokul Bitirme Ortalaması

Keystone International School diğer Kanada liseleri gibi kabul edeceği öğrencilerin minimum 100 üzerinden 60 puan başarı ortalamasına sahip olmalarını beklemektedir.

Başvuru Süreci

Tamamı doldurulmuş başvuru formu, başvuru ücreti, mevcut akademik yıla ait rapor kartları, son 2 yıla ait okul transkriptleri, doğum belgesi veya ulusal kimlik kartının fotokopisi başvuru için gerekli belgelerdir. Tüm evraklar başvuru ücreti ile birlikte alındıktan sonra görüşme yapılacaktır. İngilizce Dil Değerlendirme Testi gerekli olabilir.

Öğrenciler kabul edilme durumunda öğrenim, aile yanında kalma/ikamet, sağlık sigortası ve velayet ücretlerini tam olarak ödenmelidir ve bu ödemeler iade edilemez. Kanada hükümetinin çalışma iznini reddetmesi gibi muhtemel olmayan durumlarda, başvuru ücretleri hariç tüm ücretler tamamen iade edilir.

Keystone International School Programları

Keystone International School, öğrencilerine kendilerini geliştirebilecekleri çeşitli programlarla destek olmaktadır. Programlar öğrencileri kolay iletişim kurabilmeleri ve doğru seçimler yapabilmeleri için hazırlanmıştır.

Keystone International School İngilizce Hazırlık Programı

Keystone International School’da İngilizce yeterlilik seviyelerine dayanan 5 seviyeden oluşan bir ESL kursu vardır. Öğrencilerin İngilizce konusunda önceki deneyimlerine bağlı olarak, ESL Seviye 1, 2, 3, 4 veya 5 sınıflarına yerleştirilebilirler. İlk değerlendirmesi ESL Seviye 4 (ESLDO) üstünde olduklarını belirlenen 9. sınıf öğrencileri direkt olarak 9. Sınıf Uygulamalı İngilizce (ENG1P) veya 9. Sınıf Akademik İngilizce (ENG1D) seviyelerine yerleştirilirler. Öğrencilerin İngilizce seviyesi sözlü mülakat ile belirlenir ve gerektiğinde İngilizce Değerlendirme Sınavı ile desteklenir. Elde edilen sonuçlara göre, öğrenciler uygun İngilizce sınıfına yerleştirilir.

Uluslararası Lise Öğrenci Değişim Programı

Uluslararası lise değişim programı ile kurulan iletişimler ve deneyimlerin ömür boyu süreceğine inanan Keystone International School, öğrencilerine farklı kültürleri öğrenme ve uluslararası bağlantılar kazanma fırsatı sunmaktadır. Çok uluslu öğrenci ortamı, lise öğrencilerinin farklı kültürleri tanımasını, bir çok dile aşinalık kazanması ve global bir düşünce yapısı kurmasını sağlamaktadır.

Öğrenciler, uluslararası lise öğrenci değişim programı bitiminde öğrenci vizelerini uzatarak eğitimlerine Keystone International School bünyesinde devam edebilirler.

Üniversiteye Yönelik Mentorluk Programı

Kariyer danışmanlarının önderlik ettiği lise sonrası üniversite ve kariyer planlama süreci, her öğrenciye kendi ilgi alanlarını ve yeteneklerini değerlendirme fırsatı sunmaktadır. Metorluk programı, öğrencilere liseden sonraki yaşamlarının yönü hakkında bağımsız olarak düşünme imkanı verir.

Keystone International School’a kayıt yaptıran her öğrenciye okul bir kariyer değerlendirmesi yapar ve bir eğitim planı yapılır. Bu plan, düzenli olarak üstünden geçilerek mezuniyete kadar tekrar edilir. Yönetim, öğretmenler ve rehberlik danışmanları; aile ve öğretim üyeleri ile birlikte her öğrenciyi mezun olduktan sonra yaşamları için en iyi seçimi yapmaya teşvik eden kaynaklar ve destekleyici bir ortam sağlarlar. Rehberlik danışmanı, her öğrencinin kendisine en uygun üniversitesini bulmalarına yardımcı olmak amacıyla üniversite arama sürecinde öğrenciler ve ebeveynleri için kaynak ve destek sağlar.

Akademik Program

Keystone International School’da bir yıl 2 akademik dönemden oluşur. Güz dönemi eylül ayında, bahar dönemi şubat ayında başlamaktadır. Öğrenciler bu başlangıç tarihlerinden birinde başlayabilir. Dersler bir sömestr boyunca devam ettiği için farklı zamanlarda başlamanın dezavantajı yoktur. Tipik olarak, öğrenciler ilk yarıyılda 4 ve ikinci yarıyılda 4 kredi alırlar. Öğrenciler gerekirse veya istenirse yaz döneminde 2 kredi alabilirler.

Dersler, doksan dakikalık blok dersler şeklindedir. Sömestr başına en fazla dört ders alabilen öğrenciler, tek seferde az sayıda ders üzerine yoğunlaşarak, daha az stres ile derslerine odaklanmak için fazladan zamana sahip olurlar. Öğrenciler, eğitim süresi boyunca öğretmenlerden bireysel yardım ve destek alabilirler. Kolej ve üniversite sistemiyle daha uyumlu olan bu tür bir akademik program, öğrencileri üniversite eğitimine hazırlamaktadır.

Okul Eğitim Ücretleri

Keystone International School, eğitim ücretlerinde uluslararası öğrencilere farklı Kanada vatandaşlığına sahip öğrencilere farklı fiyat politikası uygulamaktadır. Uluslararası öğrenciler için belirlenen yıllık eğitim ücreti 18,800 CA$’dır. Konaklama ücretleri seçilen konaklama tipine göre değişiklik göstermektedir. Öğrenci aile yanında konaklamayı tercih ederse, aylık ücretleri 1,100 CA$’ndan başlamaktadır. Konaklama tercihi özel oda, yurt gibi seçeneklerden yana olursa konaklamaya ayrılacak bütçe aylık 500 ila 700 CA$ arasında değişiklik gösterebilmektedir.

 • Okul Başvuru Ücreti: 250 CA$
 • Yıllık Eğitim Ücreti: 18,800 CA$
 • Yıllık Konaklama Ücreti: 13,200 CA$

Okulun Sunduğu Burs İmkanları ve İndirimler

Keystone International School Matematik Bursu

Okula kabul edildikten sonra öğrencilerin akademik başarılarını göstermek için isteğe bağlı olarak matematik testine girebilirler. En uygun burs tutarları, öğrencinin test puanına bağlı olarak değişmektedir.

Kardeş İndirimi

Keystone International School aynı ailenin okula kayıt yaptıran ikinci çocuğuna %10 kardeş indirimi uygulamaktadır.

Erken Kayıt İndirimi

Okul erken kayıt tarihinden önce kayıt yaptıran öğrencilere %10 indirim verir. Erken kayıt tarihi, öğrencinin tercih ettiği başlangıç tarihinden 7 ay öncesine kadardır.

Konaklama Seçenekleri

Kanada’da Aile Yanında Konaklama

Toronto şehir merkezi, Keystone International School öğrencisi olmak için heyecan verici bir şehirdir. Kanadalı ailelerle birlikte yaşamak, öğrencilerin Kanada kültürüne hızla adapte olmalarına yardımcı olmaktadır. Kanada geleneği ve değerleri hakkında bilgi edinmek için güvenli bir ortamdır. Ayrıca, tamamen İngilizce konuşulan bir ortamda yaşamak, mükemmel bir dil becerilerisi edinmenin en iyi yoludur. Ev sahibi aileler büyük bir bilgi kaynağıdır ve öğrencinin Kanada toplumuna başarılı bir şekilde entegrasyonu için önemli bir rol oynamaktadırlar.

Seçilen ailelerin tümü, karakter referansları elde etmeyi içeren bir durum değerlendirme sürecinden geçmektedir. Ev sahibi aileler ve öğrencilerle kişisel görüşmeler, tercihler ve uygunluk temelinde en iyi eşleşmeyi sağlamak için yapılır. Keystone International School öğrencilerin güvenliğini ve rahatlığını taahhüt etmektedir.

Keystone International School Bölümleri

İşletme ve Yönetim Bölümü

İşletme ve yönetim bölümünde işletme, ticaret, finans, uluslararası işletme ve teknoloji ile ilgili programlarda yüksek çalışmalarına devam etmek isteyen öğrenciler için geliştirilmiştir. Bölüm, öğrencileri konuları küresel bir bakış açısıyla keşfetmeye teşvik eder. Öğrenciler çeşitli endüstrilerle karşılaşırlar, farklı şirketleri inceler ve program boyunca liderler ve girişimcilerle etkileşime girerler. Keystone International School’da tüm öğrenciler işletme ve yönetim akışını bir seviyeye kadar öğrenirler. Sonuçta, mesleği ne olursa olsun, tüm öğrenciler girişimcilik kurslarından, entegre finansal okuryazarlık birimlerinden ve diğer çeşitli işletme kurslarından faydalanacaktır.

Bölüm Kursları:

 • İş Liderliği
 • Uluslararası İşler
 • Teknolojik Tasarım
 • Finansal Muhasebe İlkeleri

Atletizm Bölümü

Keystone International School sporcuların akademik potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olurken, profesyonel spora olası bir giriş için eğitim veriyor. Her sporcunun programı, zorlu tempoyu arttırmak için ek sınıflarla düzenleniyor.

Bölüm Kursları:

 • Sağlıklı Aktif Yaşam Eğitimi
 • Beslenme ve Sağlık
 • Kinesiyolojiye Giriş
 • Rekreasyon ve Sağlıklı Yaşam Liderliği
 • Kişisel Yaşam Yönetimi

Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Bölümü

Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler bölümü, öz analiz, öz disiplin, etkili iletişim, pratik bilgi ve problem çözme taktikleri ile ilgili becerilerle ilgilidir. Bu bölüm, öğrencilere üniversitede en geniş program yelpazesini sunar. Ekonomi, hukuk, siyaset bilimi, eğitim, tarih, felsefe ve edebiyat bu bölümün programlardan bazılarıdır.

Bölüm Kursları:

 • Antropoloji, Sosyoloji ve Psikoloji
 • Toplumda Zorluk ve Değişme
 • Ömrü Boyunca İnsani Gelişme
 • Felsefe: Sorular ve Teoriler
 • Dünya Kültürleri
 • Eşitlik ve Sosyal Adalet
 • Cinsiyet Çalışmaları

Matematik ve Bilim Bölümü

Matematik ve Bilim bölümü, mantık ve hassasiyeti sezgi ve hayal gücü ile birleştirme fırsatı sunar. Keystone International School’da bu bölüm ile öğrencilere çok çeşitli kariyer seçenekleri sunulur. Mühendislik, mimarlık, tıp bilimleri, matematik, biyoloji, kimya, fizik, sürdürülebilir tarım, çevre çalışmaları ve ilgili programlardaki yüksek çalışmalarına devam etmek isteyen öğrenciler, üniversite eğitimi için gerekli ön koşulları tamamlamak için bu akışı seçerler.

Bölüm Kursları:

 • Gelişmiş işlevler
 • Matematik ve Vektörler
 • Veri Yönetimi Matematiği
 • Biyoloji
 • Kimya
 • Fizik
 • Çevre Bilimi
 • Yer ve Uzay Bilimleri
 • Bilgisayar Bilimi

Sanat ve Tasarım Bölümü

Keystone International School öğrencilere yaratıcılıklarını uygulayabilecekleri yeni ve heyecan verici yollar bulmalarında yardımcı olur. Öğrenciler yeteneklerini geliştirmeye ve yaratıcı olmaya teşvik edilir.

Bölüm Kursları:

 • El Sanatları
 • Grafik Tasarım
 • Görsel sanat
 • Fotoğrafçılık
 • Oyun Tasarımı
 • Moda dünyası

Keystone International School Projeleri

Öğrencileri yıl boyunca devam eden birçok büyük proje ile dünyada görmek istedikleri değişiklikleri başarma konusunda aktif bir tutum sergilemeye teşvik eden Keystone International School, Kids For Peace ve The Great Kindness Challenge gibi küresel projelerde yer almaktadır. Bir ay süren bu ve benzeri projeler, öğrenciler için muazzam öğrenme fırsatları sunar ve ortak, olumlu bir hedef peşinde koşmalarını sağlamak için dünyadaki diğer öğrencilerle bağlantı kurmalarını sağlar.

Keystone International School’da yıl boyunca öğrenciler, çoğu öğrenciler tarafından bireysel sınıflarda oluşturulan çeşitli hizmet projelerine katılırlar. Bu hizmet projeleriyle öğrenciler Kenya’da bir okul yapımına katkıda bulunmak gibi uluslararası projeleri ve barınaklar için kedi ve köpek maması toplamak gibi daha küçük yerel projeleri hayata geçirir.

Keystone International School İletişim Bilgileri

Keystone International School
23 Toronto Street, Toronto, Ontario M5C 2R1, Canada
+1 (416) 422 4123

İletişim Formu