İngiltere’de Eğitim

27 Mart 2021

İngiltere’de Eğitim

İngiliz eğitim sistemi lisans ve yüksek lisans olmak üzere ikiye ayrılır. Tıp, diş hekimliği, hukuk gibi bazı teknik bölümler hariç lisans eğitimi çoğunlukla üç yıl sürer. Ülkede akademik yıl çoğu üniversitede Eylül veya Ekim aylarında başlar, bazı okulların Ocak ayında 2. Dönem başlangıçları da mevcuttur.

İngiliz yüksek eğitim sistemi öğrencilere zengin bölüm seçeneklerini en kaliteli şekilde sunarken yabancı öğrenci yoğunluğuyla da tercih sebebidir. Lisans eğitiminin genelde 3, yüksek lisans eğitiminin ise genelde 1 yıl olması öğrencileri İngiltere’de eğitim almaya yöneltir . İngiltere okullarında edinilen uluslararası çevre ve akademik yeterlilik mezuniyet sonrası öğrencileri öne çıkaran etmenlerdendir. Pek çok tanınmış okulu ve rüştünü ispatlamış başarıları ile İngiltere üniversiteleri her yıl dünya sıralamasında da yerini korumaktadır.

İngiltere'de Eğitim Almak

İngiltere’de Lisans Giriş Koşulları

İngiltere’de üniversite okumak için öğrencilerin bazı kriterleri yerine getirmeleri zorunludur. İngiltere vatandaşı öğrenciler için A-Level, AS-Levels, BTEC, GNVQ , IB puanları değerlendirilirken yabancı öğrenciler için durum daha farklıdır.

Türkiye’de lise öğrenimi almış öğrenciler; eğer IB diploması sahibilerse bu diploma puanlarına göre değerlendirilirler. A Level derecelerine eşdeğer kabul edilen SAT, Abitur, Fransız ya da Uluslararası Baccalaureata’sı, Matura, Maturita gibi uluslar arası sınav sonuçları da skora bağlı olarak hazırlık yılını atlayıp direkt üniversiteye geçiş imkanı sağlayabilmektedir. Ancak eğer normal lise diploması ile mezun oluyorlarsa lisans başlangıçlarını “Foundation” denilen hazırlık programları ile yapmak durumundalardır.

İngiltere’de Yüksek Lisans Koşulları

İngiltere’de yüksek lisans programları research (araştırmaya dayalı) ya da taught (derse dayalı) olarak iki gruptadır ve çoğunlukla 1 yıl sürer.

Yüksek lisans başvurularında temel kriter not ortalamasıdır. Üniversitelerin başarısına, seçicilik durumlarına göre 2.5 not ortalaması ve üzeriyle doğrudan yüksek lisans eğitimine kabul alınabileceği gibi ortalamanın ya da dil puanının düşük olması durumunda “Pre-Master” denilen yüksek lisans hazırlık programlarına katılarak da yüksek lisans eğitimine başlanabilir.

İngiltere’de Burs Olanakları

İngiltere’de lisans ve yüksek lisans eğitimlerinde burs ABD ve Kanada’ya oranla daha az verilmektedir. Okulların kendi bursları olduğu gibi çeşitli kuruluşlardan da kısmi burslar alınabilir.

Okullar belirli yarışmalar aracılığıyla maddi ödüller dağıtırlar, üniversite bünyesindeki bazı fonlardan uluslararası öğrencilere de belirli burslar sağlanabilir.

Yatay Geçiş

İngiltere okullarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin not ortalamaları ve İngilizce yeterlilikleri değerlendirilir. Yeterlilikleri sağlayan öğrenciler yatay geçiş hakkı kazanabilirler. Elbette İngiltere’de seçtikleri okulun harcını karşılayacak maddi imkanlara sahip olmaları ve Tier4 vize şartlarını da yerine getiriyor olmaları gerekir.

Yatay geçişlerde en önemli husus öğrencilerin Türkiye’de okudukları senelerde aldıkları derslerin İngiltere’de yatay geçiş yapmak istedikleri okulda aynı senelerde alınan derslerle eşleşmesidir. Ders programı farklılıklarından dolayı genelde Türkiye’de 1. Sınıfı bitirmiş öğrenciler ne yazık ki genelde İngiltere’de ikinci sınıftan devam edemezler.

Dikey Geçiş

Türkiye’de iki yıllık üniversitelerde okuyan öğrenciler eğer okudukları bölümün “Top-up” programı bulunuyorsa İngiltere’de lisans eğitimlerinin 3 yıl olmasından yararlanarak 1 yıl daha okuyarak lisans diploması sahibi olabilirler.

Elbette tamamlama (Top-Up) programlarına yerleşebilmek için yeterli not ortalaması, İngilizce yeterlilik puanları ve bölüm karşılığı tamamlama programının bulunması önemlidir.

Denklik

İngiltere üniversiteleri YÖK tarafından tanınmaktadır. İngiliz üniversitelerinden mezun olan öğrencilerin diplomalarının Türkiye’de geçerliliği vardır.

İngiltere’de Eğitim Ücretleri

İngiltere’de okul fiyatları 10.000 Pound ile 35.000 Pound arasında değişmektedir.

Üniversitelerin sıralamaları, öğrencilerin okumak istedikleri bölümlere göre ödemesi gereken harç miktarı değişmektedir.

İngiltere’de Eğitim Programlarına Giriş Sınavları

İngiltere’de lisans ve yüksek lisans eğitimi alabilmek için UKVI IELTS akademik İngilizce sınavından okullar için yeterli görülen puanı almak gerekmektedir.

İngiltere’de lisans eğitimi almak için girilmesi zorunlu olan genel bir sınav olmadığı gibi Oxford ve Cambridge okulları öğrenci alımlarında kendi sınavlarını ve mülakatlarını gerçekleştirmektedirler.

İngiltere’de Hazırlık Programları (Foundation ve Pre-Masters Programları)

İngiltere’de eğitim almak isteyen ancak lise veya lisans not ortalaması ya da dil skoru yeterli bulunmayan öğrencilerin katılabileceği hazırlık programlarına Foundation ve Pre-Masters adı verilir.

Bu programlar öğrencilerin İngiltere’deki akademik sisteme ve üniversite hayatına adaptasyonunu kolaylaştırırken aynı zamanda lisans veya yüksek lisansa başlayan İngiliz öğrencilerle aynı seviyede bilgi ve dil becerilerine sahip olmalarını sağlanmış olur.

Hazırlık programlarının içeriği, öğrencilerin ihtiyaçlarına ve devam edecekleri programlara göre farklılık gösterir.

Öğrenciler bu programlarda hem İngilizce dersleri hem de seçtikleri bölüme onları hazırlayacak akademik dersler alırlar. Bu programlar öğrencilerin yeterliliklerine göre 3 aylık, bir dönemlik ve iki dönemlik olabilir.

Foundation programlarına katılan öğrenciler, ilgili üniversitenin resmi öğrencisi olarak kabul edilir ve üniversitenin tüm sosyal ve akademik imkanlarından faydalanabilirler. Programlar Eylül ve Ocak aylarında başlamaktadır ve genellikle lise not ortalaması %60 ve IELTS 5.0-5.5 skoru istenmektedir. Tüm dersler üniversitenin kendi kampüsünde verilir ve öğrenciler okul yurtlarında konaklama imkanına sahip olacaklardır.

İngiltere’de Not Sistemi

İngiltere’de not sistemi üniversite içinde Türkiye’deki öğrencilerin not sistemiyle aynıdır. Not ortalamaları 100 üzerinden değerlendirilirken derslerden harf notu A,B,C,D,E,F ile değerlendirilirler.

Kabul Puanları ve İstenen Notlar

İngiltere’de lisans eğitimi için IB notuna sahip öğrenciler başvurmak istedikleri okulun beklediği IB puanına sahip olmalıdırlar. Normal lise diploması sahip olan öğrenciler foundation programları ile öğrenimlerine başlayabilmek için genel olarak 60 ve üzeri diploma notuna sahip olmalıdır. UKVI IELTS Akademik sınavından aldıkları skorlar da üniversite seçim ve başvurularında önem taşır. Foundation programları için 5.0-5.5 IELTS puanı yeterli gelirken IB öğrencileri için 6.5-7.0 ve üzeri IELTS puanları gerekmektedir.

İngiltere’deki master programları için genel not ortalaması (GPA) şartı 4.0 üzerinden 2.0 ile 3.8 arasında başvuru yapılacak üniversiteye, alana ve bölüme göre değişiklik göstermektedir. Bölüm ve okulun gerekliliklerine göre GRE, GMAT notları da başvuru için önem taşıyabilir.

İngiltere’de Eğitim için Başvuru Evrakları

İngiltere okullarına başvurmak için gerekli evrakları;

  • Transkriptler (not dökümleri)

IB öğrencileri için predicted notları, normal lise öğrencileri için ders not dökümleri

  • Referanslar (2 adet akademik referans)
  • IELTS sınavı, TOEFL sınavı skorları
  • Pasaport
  • Mezun ise diploma
  • CV (özgeçmiş)
  • Niyet mektupları (Her okul ve bölüm için ayrı ayrı yazılması gerekmektedir)

İngiltere’nin Popüler Üniversiteleri

Oxford Üniversitesi

Öğrencilerin yarısı uluslararası öğrencidir.

Üniversite İngilizce dili ve edebiyatı, coğrafya, arkeoloji, anatomi ve psikoloji dallarında dünyanın en iyisidir.

En ünlü mezunlarının arasında lisansını Oxford’an alan tanınmış matematikçi Stephen Hawking, yazarlar Oscar Wilde ve Graham Greene, siyasetçiler Tony Blair, Margaret Thatcher ve Theresa May bulunmaktadır.

Cambridge Üniversitesi

Öğrencilerinin yarısından fazlası uluslararası öğrencidir.

Hemen her konuda dünyanın en bölümlerini bünyesinde barındıran üniversitenin en iyi olduğu alanlar antropoloji, arkeoloji, inşaat mühendisliği ve İngilizce’dir.

En ünlü mezunlarının arasında fizikçi Isaac Newton, Yüzüklerin Efendisinin Gandalf’ı Ian McKellen ve ünlü matematikçi Stephen Hawking bulunmaktadır.

University College London (UCL)

Disiplinler arası eğitimi teşvik eden üniversitenin şu ana kadar 29 Nobel ödüllü mezunu bulunmaktadır. 31 bin öğrencisinin yarısına yakını uluslararası öğrencidir.

Alexander Graham Bell, Mahatma Gandhi, Christopher Nolan, Chris Martin mezunlarındandır.

Imperial College London

Üniversitenin 17,565 öğrencisinin %67’si uluslararası öğrencidir.

Ünlü mezunları arasında Alexander Fleming, Thomas Huxley, H.G. Wells, Brian May bulunmaktadır.

King’s College London

üniversitenin öğrencilerinin üçte birinden fazlasını uluslararası öğrenciler oluşturmaktadır.

Araştırma alanında önemli bir saygınlığa sahip kurum dünyaca ünlü Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesini de bünyesinde barındırmaktadır.

12 Nobel ödüllü mezunu ve akademik üyesi olan üniversitenin mezunlarının arasında Florence Nightingale, Desmond Tutu, Virginia Woolf, Anthony Hopkins bulunmaktadır.

Manchester Üniversitesi

40 bin öğrencisi ve 10 binin üzerindeki kadrosu ile İngiltere’nin en büyük ikinci üniversitesi konumundadır.

London School of Economics

Sosyal bilimlerde Harvard Business School ‘un ardından dünyada ikinci sıradadır.

10 bin öğrencisinin %67’si uluslararası öğrencidir.

Önemli mezunlarının arasında George Soros, Mick Jagger, David Rockefeller veDavid Attenborough bulunmaktadır.

Warwick Üniversitesi

üniversitenin önemli mezunlarının arasındaekonomist Oliver Hart, komedyen Stephen Merchant ve müzisyen Sting yer almaktadır

İngiltere’nin En Çok Tercih Edilen Şehirleri

Londra, Manchester, Oxford, Liverpool, Cambridge, Bournemouth, Brighton İngiltere’nin en çok öğrenci barındıran şehirleridir.

Londra UCL, Imperial, King’s College London ve pek çok diğer üniversiteye ev sahipliği yapmakta olduğundan en çok uluslararası öğrenci Londra’dadır. İkonik tur otobüsleriyle, London Eye’la ve öğrenciler için barındırdığı eğlenceleriyle en çok tercih edilen şehirdir.

Manchester şehri İngiltere’nin sanayinin en yoğun olan şehri diyebiliriz. Birçok ünlü müzik grubunun çıktığı şehir olan Manchester hem eğlence hayatıyla hem de iş imkanlarıyla gözde şehirlerden biridir.

Oxford şehri tarihi dokusu, geleneksel İngiliz hissiyatıyla beğenilen şehirlerdendir. Londra’ya yakın oluşu ve elbette Oxford Üniversitesi’ni barındırması öğrenciler için aynı zamanda turistik ziyaret sebebidir.

Liverpool dünyanın en ünlü futbol takımlarına ve görkemli kütüphanelere ev sahipliği yapar. Yaşam masraflarının nispeten uygunluğu öğrencileri cezbeden özelliklerindendir.

Bournemouth için İngiltere’nin İzmir’i desek yanlış olmaz. Londra’ya yakınlığı, sahilleri, havasının nispeten ılık oluşu şehri hem turizmin hem de öğrencilerin vazgeçilmezleri arasına sokuyor.

İngiltere’de Çalışma İzni

İngiltere’de uzun dönem eğitim alırken öğrencilere haftada 20 saat çalışma izni verilmektedir. Öğrenciler kampüs içinde ya da dışında bu izinlerini değerlendirerek harçlıklarını çıkarabilirler.

İngiltere’de Öğrenci Vizesi Almak

İngiltere uzun dönem öğrenci vizesi Tier4 vizedir. 6 aydan uzun süre İngiltere’de eğitim alacak öğrenciler bu vize türüne başvuru yaparlar.

• Online vize başvuru formu ve Ek 8 Formu
• Vesikalık Fotograf (35 x 45 mm ebadında, beyaz fonlu)
• Vize ücreti –322 £ ( kredi karti ile online olarak ödenir)
• Sağlık Sigortası Ücreti – yıllık 150 £ ( kredi karti ile online olarak ödenir)
• Kayıt olduğunuz okulunuzdan gönderilecek CAS numarası / CAS belgesi (CAS numarası, tam kabulu olan öğrencileri için atanan bir numaradır, bu numara ile konsolosluk online sistemlerinde eğitiminiz ile ilgili butun bilgilere erişebilir. )
• Okulunuza sunmuş olduğunuz ve CAS belgenizde belirtilen akademik dokümanların (diploma, transkript, IELTS…) orjinalleri
• Banka Hesabı ya da hükümet burslusu öğrencilerin sposorluk mektupları
• Hesap sahibi anne ya da babanızsa sponsorluk mektubu
• Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği (e-devletten alınır)

Banka hesabi ile ilgili gereklilikler (İngiliz ya da Türk hükümeti bursiyerleri için geçerli değildir)

• Ogrenciler kendilerine, anne ya da babalarina ait sahsi hesaplarinda toplam giderler icin yeterli fon gostermek zorundadır.
• Anne ve babanin disindaki sahislarin hesapları ya da bu sahısların ortak olduğu sahsi hesaplar kabul edilmez
• Sirket hesaplari kabul edilmez
• Gösterilmesi gereken yeterli fon, 1yil yada 1 yildan uzun programlar icin 1 yıllık toplam egitim ucreti ve 9 aylık yasam gideri toplanarak hesaplanır.
1 yıldan kisa programlar icin ise program suresince olusacak egitim ve yasam giderleri toplanarak hesaplanır
• 1 yıllık yasam gideri Londra icinde egitim alacak ogrenciler icin 11.385 £, Londra disinda egitim alacak ogrenciler icin 9135 £ kabul ediliyor (Londra ici icin aylik 1265 £, Londra disi icin aylik 1015 £ olarak hesaplanıyor)
• Eger paraniz £ cinsinden değilse kur hesabi için bu web sitesi kullanilmaktadir. www.oanda.com/convert/classic.
• Bu paranin en az 28 gundur kendinize, anne yada babaniza ait, sahsi banka hesabinizda bulunuyor olmasi gerekiyor, yani bu parayi vize basvurunuzdan en gec 28 gun once bankaya yatirmis olmalisiniz
• Paranin vadesiz hesapta bulunmasi tavsiye edilir. Vadeli hesaplar ya da fon hesaplari 28 gunluk geçmişin tek hesapta gösterilmesi konusunda problem yaratmaktadır. Lutfen paranizi vize başvurunuzu yapmayı planladığınız tarihten 28 gun once vadesiz hesaba yatırınız.
• Paranızın banka hesabındakı 28 gunluk geçmişi banka cüzdanında acık olarak gorunmuyorsa bunu ifade eden bir banka mektubu almanız gerekir.
• Banka hesap cüzdanınızın ya da banka mektubunuzun son 31 gun içinde ama olabildiğince güncel bir tarihte alınmış olması gerekmektedir.
• Para anne yada babanizin hesabinda da olabilir, bu durumda hesap sahibinden sponsorluk mektubu gerekir.
• Banka hesap cüzdanlarında ve banka mektuplarında hesap sahibinin ismi, para miktarı ve döviz cinsi, hesap numarası, belge tarihi, logo ve kase bulunmalıdır.
• Bazı üniversiteler CAS numarasının öğrenciye gönderilmesi için belli bir tutarda depozit veya okul ücretinin tamamını isteyebilir. Okullara ödenen eğitim ücretleri CAS sisteminde belirtilmesi durumunda bankada gösterilmesi gereken eğitim ucreti tutarından düşülebilir.
• Devlet universitelerine, yurtlarında barınmak uzere konaklama ucreti ödeyen öğrenciler bu ödemelerinin maximum 1020 £ ‘lik kısmını banka hesabında göstermek zorunda oldukları yasam gideri tutarından düşebilirler
• Ingiltere için geçerli Tier 4 öğrenci vizesi olan ve bu vize ile 6 ay ya da daha uzun sureli bir program bitirmiş öğrencilerin, yeni vize basvurularinda eğitim ücretlerinin tamamını, 2 ay dan uzun sureli programlar icin 2 aylık yasam gideri tutarını göstermeleri yeterlidir.
• Master yada lisans oncesi 3 ay ve alti sure ile Pre Sessional Ingilizce egitimi alacak ogrenciler sadece pre sessional programlari için CAS alabiliyorlarsa sadece pre sessional program icin vize basvurusu yapabiliyor, ilk etapta pre sessional program suresince vize veriliyor, master icin vizenizi Ingiltere’den uzatabiliyorsunuz. Ingiltere’den vizenizi uzatirken yine yukarıda belirtilen finansal kosullari saglamaniz gerekiyor
• Basvurudugunuz okul tarafindan gonderilen CAS mektubunda , kabulunuzun hangi belgelerinize dayanilarak verildigi belirtilmis olacak, bu belgelerin de orjinallerinin vize basvurusunda sunulmasi gerekir.

• Lisans mezunu öğrencilerin vize basvurularinda diplomolarını sunmaları gerekir. Gecici mezuniyet belgeleri istisnai durumlar dışında konsolosluk tarafından kabul edilmemektedir.

• Vize başvurunuzu programınızın başlangıcından en fazla 3 ay once yapabilirsiniz

• CAS belgeniz son 6 ay içinde düzenlenmiş olmalıdır

• CAS belgesini daha once bir vize basvurusunda kullandıysanız ya da vize reddi aldıysanız aynı CAS belgesi ile tekrar basvuramazsiniz.

• Pre Sessional Programiniz 3 ay yada daha kisa sureli ile universite/ve master programınızdan da sartsız kabul ve CAS belgeniz var ise vizeniz butun eğitim surecini kapsayacaktır. Universiteler her zaman pre sessional programa gitmek zorunda olan öğrencilerin universite /master programlari icin pre sessional öncesi tam kabul ve CAS vermeyebilir. Bu durumda sadece pre sessional program icin vize verilir ancak vizenizi Ingiltere içinden uzatabilirsiniz.

• Egitimi boyunca yaninda eş, çocuk gibi “dependant” götürmek isteyen öğrencilerin egitim suresinin minimum 1 yil olmasi, devlet burslusu öğrenciler için ise bu surenin minimum 6 ay olmasi gerekmektedir.

• Vize basvurulari genellikle 3 hafta içinde sonuçlanmaktadır. Yogun donemlerde vize basvurularinin sonuclanmasi 4-5 hafta sürebilmektedir

İngiltere’de Mezuniyet Sonrası Çalışma İzni

İngiltere yeni göçmenlik yasasına dair yapılan açıklamaya göre, İngiltere üniversitelerinde okuyan yabancı öğrenciler, mezun olduktan sonra 2 yıl ülkede kalabilecekler.

İngiltere’de okuyan yabancı öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulmaları için ülkede kalmalarına izin verilen dört aylık süre iki yıla çıkarıldı. 2020-2021 akademik yılından itibaren yapılan değişiklikle üniversite, yüksek lisans ve doktora programlarından mezun olan yabancı öğrenciler, 2 yıl boyunca İngiltere’de kalabilecekler.

Yapılan yeni düzenlemeye göre yabancı öğrenciler, mezun oldukları bölümden bağımsız olarak farklı işlerde çalışabilecek, 2 yıl boyunca iş arama hakkına sahip olabilecekler. 2 yıllık süreçte iş bulup çalışmaya devam eden öğrenciler, 2 yılın sonunda Skilled Work vizesinden yararlanarak ülkede kalmaya devam edebilecekler. Post study work permit uygulamasından faydalanabilecek öğrenci sayısı için herhangi bir limit bulunmamaktadır.

İletişim Formu