İngiltere Vize

İngiltere Vizesi Hakkında Bilgiler

İngiltere vizesi ve İngiltere öğrenci vizesi 6 ay ve 6 aydan kısa süreli programlar için ziyaretçi vize, 6 ay üzeri dil eğitimi programları için İngiltere Dil eğitimi öğrenci vizesi olarak kategorize edilir. Okul kabul evrakları ve vize için gerekli evrakları sağladıktan sonar randevu alarak İngiltere vizesine başvurulur.

İngiltere’de Eğitim Amaçlı Vize Evrak Listesi

 • Vize Başvuru Formu
 • Geçerli pasaport
 • Varsa eski pasaportlarınız
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 3,5*4,5 cm boyutlarında biyometrik ve beyaz fonda çekilmiş bir adet fotoğraf.
 • Öğrenci ve mezunlar için; diploma fotokopisi veya Öğrenci Belgesi
 • Eğitim alacağınız okuldan/üniversiteden kabul belgeleri
 • Siz veya sponsorunuz şirket sahibi veya ortağı ise;
  • Şirket evrakları (Şirkete ait vergi levhası, İmza sirküleri, Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Oda Sicil Kaydı gibi evraklar)
 • Son 6 aylık banka hesap dökümleri ve banka mektubu
 • Şirkete ait tapu ve ruhsat fotokopileri, varsa kira kontratları kopyaları
  • Sponsorluk belgesi
 • Siz veya sponsorunuz maaşlı çalışan ise;
 • Çalışılan şirkete ait evraklar
 • Son 6 aylık Maaş Bordroları
 • SSK işe giriş bildirgesi ve Hizmet Dökümü
 • Görev yazısı
 • Kişiye ait son 6 aylık bnaka hesap dökümleri
 • Sponsorluk belgesi
 • Tapu senedi, araç ruhsatı gibi belgeler varsa kopyaları
 • Siz ya da sponsorunuz emekliyseniz;
 • Emekli maaş hesabınının son 6 aylık hareketlerini gösteren belge
 • Bağlı olunan kurumdan alınacak olan emeklilik belgesi
 • Tapu senedi, araç ruhsatı gibi belgeler varsa kopyaları
 • Sponsorluk belgesi
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği ve evli iseniz evlilik cüzdanı kopyası
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

18 yaşının altında anne-baba/vasi ile seyahat etmeyen tüm çocuklar, yanlarında anne- noter onaylı muvafakatname

İletişim Formu